พลิกฟื้น "ทะเลสาบคุนหมิง" หลังน้ำเสียมานาน 30 ปี !!

" ทะเลสาบคุนหมิง " ที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศจีน กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังต้องประสบกับปัญหามลภาวะน้ำเน่าเสียที่มาจากภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมต่างๆ http://winne.ws/n25592

490 ผู้เข้าชม

     " ทะเลสาบคุนหมิง "  ที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศจีน กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังต้องประสบกับปัญหามลภาวะน้ำเน่าเสียที่มาจากภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมต่างๆ

พลิกฟื้น "ทะเลสาบคุนหมิง" หลังน้ำเสียมานาน 30 ปี !!

     ทะเลสาบเตียนฉือ (Dianchi Lake) หรือทะเลสาบคุนหมิง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศจีน ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูกลับมาให้สวยงามและอุดมสมบูรณ์ดังเดิมแล้ว หลังจากที่ประสบปัญหามลภาวะเพราะรับของเสียจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และขยะจากท้องถิ่น

     เจ้าหน้าที่ระบุว่า คุณภาพน้ำของทะเลสาบเตียนฉือแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดมากจนสามารถนำกลับมาใช้ทำเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมได้อีกครั้ง

พลิกฟื้น "ทะเลสาบคุนหมิง" หลังน้ำเสียมานาน 30 ปี !!

     ในทศวรรษ 1980 น้ำเสียที่ปนเปื้อนไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสสารอันตรายอื่นๆ ถูกปล่อยลงในทะเลสาบแห่งนี้ ทำให้เกิดการแพร่พันธุ์อย่างมหาศาลของไซยาโนแบคทีเรีย หรือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (blue-green algae) ในขณะเดียวกันร้อยละ 80 ของสายพันธุ์ปลาที่เคยมีอยู่ก็อันตรธานไปจากทะเลสาบ และคุณภาพน้ำใต้ดินของที่นี่เคยถูกจัดให้อยู่ในระดับแย่ที่สุดในช่วงทศวรรษ 1990

     รัฐบาลกลางและเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นมีมาตรการให้ถ่วงดุลระดับออกซิเจนในทะเลสาบ และกำจัดไซยาโนแบคทีเรียเพื่อแก้ปัญหามลภาวะ

     จนกระทั่งในที่สุดกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจีน (Ministry of Ecology and Environment) ก็ประกาศว่า คุณภาพน้ำของทะเลสาบเตียนฉือ ณ ปัจจุบันดีที่สุดในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา และสามารถนำไปใช้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมได้ รวมถึงสามารถนำไปดื่มได้หลังจากบำบัดอย่างถูกต้อง

     ทะเลสาบเตียนฉือได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกทอประกายแห่งที่ราบสูง” เนื่องจากเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,886.5 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทุกฤดูหนาวจะมีนกนางนวลไซบีเรียหลายพันตัวอพยพมาที่นี่ขอขอบคุณภาพ / ข่าว : tlcthai

แชร์