"Turn Crisis into Opportunity" (พลิกวิกฤตเป็นโอกาส) จากมุมมองนักเขียนที่อเมริกา(2ภาษา)

เหตุการณ์ที่วัดพระธรรมกายกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้อาจดูเหมือนเป็นวิกฤต แต่หากมองในมุมบวก เหตุการณ์นี้กลับเป็นโอกาสในการเผยแผ่ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ตามหลักวิชชาธรรมกาย คำถามคือจะทำได้อย่างไร http://winne.ws/n13580

2.7 พัน ผู้เข้าชม

รอยเตอร์ตีข่าว "คณะปฏิวัติรัฐประหารไทยย้ายผอ.สำนักพุทธฯออก นำตำรวจมาทำหน้าที่แทน"

"Turn Crisis into Opportunity" (พลิกวิกฤตเป็นโอกาส) จากมุมมองนักเขียนที่อเมริกา(2ภาษา)http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN1640EH

หลายท่านอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า "พลิกวิกฤตเป็นโอกาส" 

เหตุการณ์ที่วัดพระธรรมกายกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้อาจดูเหมือนเป็นวิกฤต แต่หากมองในมุมบวก เหตุการณ์นี้กลับเป็นโอกาสในการเผยแผ่ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ตามหลักวิชชาธรรมกาย คำถามคือจะทำได้อย่างไร

เหตุการณ์ในขณะนี้กำลังเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก ผ่านทางการเสนอข่าวตามความเป็นจริงของสื่อต่างประเทศ และคนเหล่านี้อยากจะรู้จักวัดพระธรรมกาย สื่อในประเทศนั้นพึ่งไม่ได้เพราะถูกควบคุมการเสนอข่าวโดยรัฐบาลทหาร 

สิ่งที่คนทั่วโลกกำลังมองหาคือสันติภาพ ส่วนผู้ที่ต้องการทำให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงหรือจะกลายเป็นเพียงคำพูดสวยหรูนั้นจะต้องพิสูจน์จากการกระทำ 

“ทำใจให้บริสุทธิ์ และมองผู้อื่นเป็นเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ใช่ศัตรู แม้ว่าอีกฝ่ายกำลังถืออาวุธมาทำร้ายเราก็ตาม" ประโยคสั้นๆแต่ทรงพลังนี้เป็นคำสอนของหลวงพ่อวัดพระธรรมกาย คำสอนนี้เป็นไปตามหลักวิชชาธรรมกายและเป็นสิ่งที่หมู่คณะวัดพระธรรมกายถือปฏิบัติเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตนี้

หลักวิชชาเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเอาชนะใจคนทั่วโลก คนกว่าครึ่งค่อนโลกจะยอมรับในวัดพระธรรมกายว่าเป็นองค์กรที่สามารถนำสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกได้ 

ให้มองลึกลงไปว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องวัดและพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว แต่เรากำลังทำหน้าที่เผยแผ่ความรู้และคำสอนตามหลักวิชชาธรรมกายและพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก เรากำลังทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ให้แก่โลกนี้ เหมือนกับพระภิกษุในกาลก่อนคือ พระโสณเถระ และพระอุตตรเถระที่เป็นพระธรรมทูตมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ 

ขณะที่ทั่วโลกกำลังเฝ้าติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวัดพระธรรมกายอย่างใกล้ชิด คนเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นศาลที่ผดุงความยุติธรรมไปพร้อมกัน ขอให้เชื่อมั่นว่าหากมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้น พวกเขาจะไม่เพิกเฉย พวกเราไม่ได้ต่อสู้กับความอยุติธรรมเพียงลำพัง 

เหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจของหมู่คณะก่อนที่ทั่วโลกจะยอมรับเราอย่างหมดใจ

เนื้อหาภาษาอังกฤษ "Turn Crisis into Opportunity"

Turn Crisis into Opportunity

We may have heard the common statement of “Turn Crisis into Opportunity”.

What Dhammakaya temple is encountering currently seems like a crisis. Optimistically, in fact, this is the great opportunity to spread knowledge of Buddhism in Dhammakaya way. How? What is happening at the temple is catching people's eyes all around the world. Through several global news networks actively on top of this crisis without distorting the facts, these people now want know who or what Dhammakaya is. Local news networks are completely hopeless due to being under control entirely by military junta government.

What people in this world really sought after is peace. True peace or just another flattering-speech for peace can only be proven by true actions.

“Purify your mind and don’t consider anyone as foe but friend even with someone holding a sword to execute you” is short but very powerful teaching from Dhammakaya’s master. This teaching is a heart of Dhammakaya’s practice and also the strategy to handle this ongoing crisis.

Just that teaching alone is more than enough to blow your minds off. Half of the world will unquestionably accept Dhammakaya as the only organization bringing peace to this world.

Think of it as we do not only protect our temple and Buddhism but also help spread Dhammakaya knowledge and Buddhism to the whole wide world. We are on the important mission for the world just like the first Buddhist monk ,Phra Sona-Uttara, in the past who came to this region to spread the lord Buddha's teachings.

While world is watching what is happening to Dhammakaya temple, it also acts as court of justice. Believe me if anything goes wrong, they definitely will not ignore this. Don't think we are fighting for justice alone.

This is just the proof test for our good intentions before world unquestionably accept us.

แชร์