เมื่อถึงคราวบุญส่งผล เราจะเป็นสุข

เมื่อถึงคราวบุญส่งผล เราจะเป็นสุขเอง โดยไม่ต้องอ้อนวอนผู้ใด http://winne.ws/n25649

652 ผู้เข้าชม
เมื่อถึงคราวบุญส่งผล เราจะเป็นสุข

"  การสวดมนต์ทำความดี  

ก็อย่าได้ร้อนใจ   อย่าโลภ  ทำไปเรื่อยๆ

ถึงคราวบุญกุศลที่ทำไว้  ก็จะจัดสรรให้ร่ำรวย  เป็นสุขเอง

โดยไม่ต้องอ้อนวอนขอให้เหนื่อย. "


- คำสอนหลวงพ่อปาน -

แชร์