สามเณรทัพพะ : เอตทัคคะด้านจัดเสนาสนะ (02/14)

สามเณรทัพพะบวชและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เป็นสามเณรรูปแรกที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์และเป็นภิกษุองค์แรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งที่อายุไม่ครบ 20 ปี http://winne.ws/n25780

667 ผู้เข้าชม

02 สามเณรทัพพะ

สามเณรทัพพะ : เอตทัคคะด้านจัดเสนาสนะ (02/14)

สามเณรทัพพะบวชและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ  เป็นสามเณรรูปแรกที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์และเป็นภิกษุองค์แรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งที่อายุไม่ครบ 20 ปี

สามเณรทัพพะมีเชื้อสายกษัตริย์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามัลลราช แห่งแคว้นมัลละ ที่ออกบวชเพราะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงได้กราบทูลขอบวชในพระพุทธศาสนา

ด้วยอานุภาพของพระอรหันต์ สามเณรน้อยทัพพะสามารถทำนิ้วมือของตัวเองให้มีแสงดุจดั่งแท่งเทียนส่องสว่างในเวลาค่ำคืนเพื่อนำทางแก่พระอาคันตุกะไปสู่ที่พักได้สะดวก

เพราะมีความสามารถไม่แพ้ผู้ใหญ่มีความชำนาญเป็นพิเศษในการจัดที่อยู่ถวายพระ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านจัดเสนาสนะ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ: https://www.d

แชร์