สุมนสามเณร : ผู้ปราบพญานาค (13/14)

สุมนสามเณรต้องการน้ำจากสระอโนดาตเพื่อรักษาพระอนุรุทธเถระ แต่ปันนกนาคราชกันไว้ จึงแสดงฤทธิ์เพื่อให้มีความเคารพยำเกรงในพระรัตนตรัย http://winne.ws/n25835

1.7 พัน ผู้เข้าชม

13 สุมนสามเณร

สุมนสามเณร : ผู้ปราบพญานาค (13/14)

สุมนสามเณรบวชเป็นสามเณรเพื่อคอยอุปัฏฐากพระอนุรุทธเถระสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศทางด้านทิพยจักษุญาณ (ตาทิพย์)

สุมนสามเณรได้สั่งสมบุญเก่ามาดีข้ามภพข้ามชาติ  เวลาบวชเพียงใบมีดโกนจรดปลายเส้นผมก็สามารถพิจารณาเห็นแจ้งถึงความไม่เที่ยงของสังขาร แล้วบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน  พอโกนผมเสร็จทั้งศีรษะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันที

วันหนึ่ง สุมนสามเณรต้องการนำน้ำจากสระอโนดาต มาถวายการรักษาอาการปวดท้องของพระอนุรุทธเถระ แต่พญานาคชื่อว่า "ปันนกนาคราช" แห่งสระอโนดาตเกิดความโกรธ แผ่พังพานกั้นขวางไว้

สุมนสามเณรจึงแสดงฤทธิ์เพื่อให้ปันนกนาคราชมีความเคารพยำเกรงในพระรัตนตรัย โดยเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วเนรมิตกายสูง 12 โยชน์ เหยียบพังพานของพญานาค ทันทีที่เหยียบลงไปบนพังพานของพญานาค พังพานก็หดเหลือขนาดเล็กเท่าทัพพี แล้วน้ำในสระอโนดาตพุ่งขึ้นมาให้สามเณรรองใส่ภาชนะที่นำมาจนเต็ม  หมู่ทวยเทพต่างแซ่ซ้องสาธุการกันไปทั่วบริเวณ

ในที่สุดสามเณรก็สามารถนำน้ำไปถวายพระเถระได้สำเร็จ เมื่อท่านอนุรุทธเถระฉันน้ำนั้นแล้ว จึงหายจากอาการปวดท้องทันที

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ: https://www.dmc.tv

แชร์