กฐิน บุญใหญ่มาก !!!

ปีนี้ใครรู้สึกว่าทำบุญน้อย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด อย่าลืมทำบุญกฐิน เพราะเป็นบุญใหญ่ ได้บุญ cover ทั้งปี http://winne.ws/n26660

2.3 พัน ผู้เข้าชม

การทอดกฐินเป็นบุญพิเศษ

กฐิน บุญใหญ่มาก !!!

การทอดกฐินทำได้ยากกว่าบุญอื่น ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนี้ คือ

1.) จำกัดด้วยเวลา คือ ต้องถวายภายในเวลาประมาณ1 เดือน นับตั้งแต่ วันถัดจากวันออกพรรษาไปถึงวันลอยกระทง

2.) จำกัดชนิดทาน คือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอื่นไม่ได้

3.) จำกัดคราว คือแต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

4.) จำกัดผู้รับ คือพระภิกษุรับกฐินได้จะต้องจำพรรษาที่วัดนั้นครบไตรมาส คืออยู่วัดครบ 3 เดือน และจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป

5.) จำกัดงาน คือเมื่อพระภิกษุรับผ้ากฐินแล้ว จะต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น

6.) จำกัดของถวาย คือไทยธรรมที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรเท่านั้น โดยทั่วไปนิยมใช้สังฆาฏิไทยธรรมอื่นจัดเป็นบริวารกฐิน เกิดจากพุทธประสงค์พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐินเพื่อพลัดเปลี่ยนไตรจีวรเก่าแต่ทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้อนุญาต เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝน

ผ้ากฐิน

โดยความหมายก็คือ ผ้าสำเร็จรูปโดยอาศัยไม้สะดึง นิยมเรียกกันจนปัจจุบันนี้

การทอดกฐิน

คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำ 5 รูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น

เขตกำหนดทอดกฐิน

การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้คือ ตั้งแต่ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง (วันถัดจากวันออกพรรษา) ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันลอยกระทง) ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐินก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้ไม่จัดเป็นการทอดกฐิน

แต่มีข้อยกเว้นพิเศษว่า ถ้าผู้จะทอดกฐินนั้น ไม่สามารถจะอยู่ทอดกฐินตามกำหนดนั้นได้ จะทอดกฐินก่อนกำหนดดังกล่าวแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุรับไว้ก่อนได้

นอกจากนี้การทอดกฐินยังเป็นทานที่พิเศษ คือทั้งพระภิกษุและญาติโยมผู้ทอดกฐินได้อานิสงส์ด้วยกัน การทอดกฐินจึงเป็นบุญใหญ่ที่ผู้ให้ (คฤหัสถ์) และผู้รับ (พระภิกษุสงฆ์) ต่างก็ได้บุญทั้ง 2 ฝ่าย

อานิสงส์ของผู้ถวายกฐิน

กฐิน บุญใหญ่มาก !!!

1. ได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญดำรงเสถียรภาพอยู่ตลอดกาลนาน

2. ได้เพิ่มกำลังกาย กำลังใจให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นศาสนทายาท ผู้สืบอายุพระศาสนาต่อไป

3. ได้ถวายอุปการะ อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรเป็นมหากุศลอันสำคัญอย่างยิ่ง

4. เป็นผู้ไม่ประมาทต่อมหากุศลของตน เป็นบุญใหญ่ไม่มีประมาณ อธิษฐานปรารถนาสิ่งใดก็สำเร็จ

5. บังเกิดความปลื้มปีติ สุขใจ อย่างไม่มีประมาณ แม้ไม่ได้อธิษฐานขอ เกิดกี่ภพกี่ชาติก็จะเสวยมนุษย์และเทวสมบัติ มีสมบัตินับไม่ถ้วน เวียนจุติจากอัตตภาพมนุษย์และภูมิเทวดาเท่านั้น

6. การถวายผ้า หรือเสื้อผ้า ทำให้ผิวพรรณวรรณะผ่องใส เป็นที่รักของทุกคน เป็นต้น

บุญจากการถวายกฐินนั้นมีอานิสงส์ไม่มีประมาณไม่เพียงผู้ถวาย หรือผู้รับ แต่ผู้ชักชวนก็ได้อานิสงส์ไม่มีประมาณเช่นกัน คือจะมีความสุขในหมู่เทวดาและมนุษย์และไม่ไปเกิดในอบายภูมิ เป็นต้น

ปีนี้ วันออกพรรษาตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ฉะนั้น วันทอดกฐินจึงเริ่มจากวันที่ 14 ตุลาคม 2562 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ใครพลาดการทำบุญใดก็ตามที่ผ่านมา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ทำบุญกฐินบุญนี้บุญใหญ่ได้บุญ cover ทั้งปี

 

ขอขอบคุณข้อมูล : dmc.tv & วัดปากน้ำ

ขอขอบคุณรูปภาพ : dmc.tv

แชร์