แห่ดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลก 470 ปี บูชาพระรัตนตรัย ช่วงสงกรานต์

ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ตําบลแสงภา อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ได้จัดงานแห่ต้นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นงานประเพณีเก่าแก่ของท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 470 ปี http://winne.ws/n25916

904 ผู้เข้าชม
แห่ดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลก 470 ปี บูชาพระรัตนตรัย ช่วงสงกรานต์

     นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนอำเภอนาแห้ว รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมงานในครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง โดยปีนี้ต้นดอกไม้มีความสูงถึง 17 เมตร ใช้คนแบกถึง 18 คน

      นายนที พรมภักดี นายอำเภอนาแห้ว เผยว่า การแห่ต้นดอกไม้ โดยเริ่มแรก มาจากความศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาของชาวบ้าน แสงภาที่ยังคงสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง จากรุ่นสู่รุ่น จนได้ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เริ่มมีการแห่มาตั้งแต่ก่อสร้างวัดศรีโพธิ์ชัย ซึ่งมีอายุการสร้างมากว่า 470 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพระในเดือน 5 ของทุกปีโดยจะเริ่มแห่ต้นดอกไม้ในวันที่ 14 เดือนเมษา ของทุกปี และจะทำจนครบทุกวันพระของเดือน 5 ในปีนี้จะเริ่มต้นแห่กันตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน วันที่ 19 และวันที่ 27 ของวันพระใหญ่ ในเดือนเมษายน เริ่มแห่ช่วงเวลา 19.00-21.00 น. โดยมีความเชื่อว่าการนำดอกไม้มาบูชาพระ ในวันสงกรานต์ ซึ่งชาวไทยถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ นั้น การบูชาพระรัตนตรัย ด้วยดอกไม้ถือว่า เป็นสิ่งอันเป็นมงคล และต้องมาแห่ที่วัดรอบพระอุโบสถเท่านั้น โดยต้องแห่ให้ครบสามรอบ โดยรอบที่ 1 แห่เพื่อบูชาพระพุทธ รอบที่ 2 เพื่อบูชาพระธรรม และรอบที่ 3 เพื่อบูชาพระสงฆ์ เมื่อทำการแห่จนครบสามรอบแล้ว ต้องวางต้นดอกไม้ทุกต้นไว้รอบพระอุโบสถ เพื่อบูชาพระรัตนตรัยตลอดทั้งคืน และภายในต้นดอกไม้นั้นจะต้องติดเทียนไข และจุดไฟเพื่อให้เกิดแสงสว่างด้วยทุกต้น

แห่ดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลก 470 ปี บูชาพระรัตนตรัย ช่วงสงกรานต์

      การทำต้นดอกไม้นั้น จะต้องให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว เริ่มจากตอนเช้ามืด ชาวบ้านที่เป็นผู้ชายจะร่วมกันไปตัดไม้ไผ่ที่มีอยู่ตามหัวไร่ปลายนา หรือบนภูเขา และนำกลับมาในหมู่บ้าน ส่วนผู้หญิงไปเก็บดอกไม้มาเพื่อตกแต่งต้นดอกไม้ ให้มีสีสันสวยงาม การเก็บดอกไม้ที่มีตามฤดูกาล รอบๆ บริเวณหมู่บ้านหรือชุมชน แต่จะต้องเป็นดอกไม้สดเท่านั้น จะไม่นิยมนำดอกไม้เทียมหรือดอกไม้ประดิษฐ์ มาประดับทำต้นดอกไม้ เมื่อต้นดอกไม้เสร็จแล้ว ชาวบ้านจะช่วยกันนำต้นดอกไม้ไปรวมกันที่วัด เพื่อรอเวลาแห่ในช่วงค่ำ ชาวบ้านแต่ละคุ้มตั้งขบวนแห่แห่ต้นดอกไม้ไปพร้อมกับเสียงดนตรีขับกล่อมขบวนฟ้อนรำ

       โดยปกติแล้วการแห่ต้นดอกไม้ในเทศกาลสงกรานต์นั้นจะทำกันเกือบทุกวัดในจังหวัดเลย และทุกวัดจะมีความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน แต่ต้นดอกไม้ของตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย นั้น จะมีลักษณะเด่นกว่าทุกวัด คือ มีขนาดต้นใหญ่และสูงกว่าทุกวัด ต้องใช้คนหาม 6 -10 คน การแห่ต้องโยกให้หมุนตามจังหวะกลองอย่างสวยงาม และสนุกสนาน ต้นดอกไม้วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา นั้น ต้นใหญ่ที่สุดมีความกว้างถึง 3.50  เมตร และสูงถึง 15 เมตร แต่ปีนี้เพิ่มความสูงถึง 17 เมตร ใช้คนแบกถึง 18 คน โดยใช้ไม้ไผ่ประกอบเป็นโครงสร้างตั้งแต่ 10-40 ลำ แล้วแต่ขนาด ซึ่งที่วัดอื่น ๆ จะมีขนาดที่เล็กกว่า ส่วนใหญ่ความกว้างไม่เกิน 1 เมตร และสูงไม่เกิน 3 เมตร ประเพณีแห่ต้นดอกไม้จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานของชาวบ้าน และความสวยงามของแสงเทียนที่ประดับอยู่ในต้นดอกไม้ และเป็นภาพที่ประทับใจที่พบเห็น ทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมการแห่ต้นดอกไม้ของชาวหมู่บ้านให้คงอยู่สืบไป

อ่านต่อที่  บ้านเมือง

แชร์