จักษุแพทย์ไทยได้รับรางวัลระดับโลก

ทีมจักษุแพทย์ไทยคว้า 3 รางวัลจากงานประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่เจนีวา : จักษุแพทย์ไทยจากศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) http://winne.ws/n25918

801 ผู้เข้าชม
จักษุแพทย์ไทยได้รับรางวัลระดับโลก
จักษุแพทย์ไทยได้รับรางวัลระดับโลก

     วันที่ 13 เม.ย.62 จากการเปิดเผยของ รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าทีมประดิษฐ์นวัตกรรม ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่า  ทีมจักษุแพทย์ไทยคว้า 3 รางวัลจากงานประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่เจนีวา : จักษุแพทย์ไทยจากศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)สร้าง Applications บนมือถือเพื่อมุ่งเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทย โดยได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ให้นำมาประกวดในงานนวัตกรรมระดับโลก 47th International Exhibition of Inventions Geneva ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562 โดยมีนักประดิษฐ์จากไทยและหลากหลายประเทศทุกมุมโลกส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

     และผลงานของทีมจักษุแพทย์ไทยสามารถชนะรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก(3 Blonze Medals)จาก 3 ผลงานสำคัญ คือ 

     1.Application GlaucoApp บนมือถือใช้ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน 

     2.MobilePhone Intelligence Eye Doctor ช่วยวินิจฉัยโรคต้อกระจก และ 

     3.Application สำหรับผู้ป่วยโรคต้อหิน 

     นับเป็นความร่วมมือระหว่างแพทย์ไทยและวิศวกรที่อาจนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อพลิกโฉมการตรวจรักษาโรคตาสำคัญ ๆ ในปัจจุบันได้

จักษุแพทย์ไทยได้รับรางวัลระดับโลก

      รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าทีมประดิษฐ์นวัตกรรมกล่าวว่า โรคต้อหินเป็นโรคที่เป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของประชากรทั่วโลก ประมาณการว่าจากประชากรโลก 8,000 ล้านคน จะมีผู้ป่วยโรคต้อหินสูงถึงเกือบ 70 ล้านคนซึ่งมากกว่า 10% ของผู้ป่วยเหล่านี้อาจตาบอดโดยไม่รู้สึกตัวล่วงหน้ามาก่อน ดังนั้นการตรวจคัดกรองดวงตาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สะดวกและสามารถเข้าถึงในระดับชุมชนได้ รวมทั้งการติดตามการรักษาโรคอย่างเหมาะสมจึงเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยลดผู้พิการตาบอดจากโรคต้อหินได้  

     นอกจากนั้นโรคต้อกระจกซึ่งเป็นโรคตาที่สำคัญอีกโรคหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันดีและสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การวินิจฉัยผู้ป่วยยังต้องทำโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นการพัฒนาโทรศัพท์มือถือให้สามารถช่วยวินิจฉัยโรคต้อกระจกจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

จักษุแพทย์ไทยได้รับรางวัลระดับโลก
จักษุแพทย์ไทยได้รับรางวัลระดับโลก

อ่านต่อที่  Link text

แชร์