พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 2,400 ล้านบาทช่วยเหลือ ร.พ. 27 แห่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 2,400 ล้านบาทช่วยเหลือโรงพยาบาท 27 แห่งทั่วประเทศไทย http://winne.ws/n26011

738 ผู้เข้าชม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 2,400 ล้านบาทช่วยเหลือ ร.พ. 27 แห่ง

     เมื่อวันที่ 7 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล และผู้อำนวยการสถานพยาบาล จำนวน 27 แห่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาท

     ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้การรักษาทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการให้การบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย การรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ได้รับการรักษามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชน ทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ที่มาข่าว  : khaosod

แชร์