ห้าม !! ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันวิสาขบูชา

ห้าม !! ร้านค้า และสถานประกอบการทุกแห่ง ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ในวันวิสาขบูชา ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายทั้งจำและปรับ ... http://winne.ws/n26031

1.0 พัน ผู้เข้าชม
ห้าม !! ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  วันวิสาขบูชา

     วันที่ 13 พ.ค. 2562  พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.)  ได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 ก.พ. 2558 เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่3 ) ข้อ 2 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ

     ทั้งนี้  พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ในการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากร้านค้าทุกประเภท รวมทั้งสถานบริการต่างๆ ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ทั้งปลีกและส่ง ทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่เวลา 24.00 น.ของคืนวันที่ 17 พ.ค. 62 เป็นต้นไป จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 18 พ.ค. 62  

     ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     ผู้ใดพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน สามารถแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารมายังโทรศัพท์ สายด่วน 191 และ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง


ที่มา : https://www.naewna.com/local/413388

แชร์