"ตุ๊ยตุ่ย" พุทธชาติ ขอทำบุญครั้งสุดท้ายเมื่อตายแล้ว

"ตุ๊ยตุ่ย" พุทธชาติ ขอทำบุญครั้งสุดท้ายเมื่อตายแล้ว ด้วยการขอบริจาคร่างกาย อุทิศเป็นอาจารย์ใหญ่ http://winne.ws/n26167

408 ผู้เข้าชม
"ตุ๊ยตุ่ย" พุทธชาติ ขอทำบุญครั้งสุดท้ายเมื่อตายแล้ว

     "ตุ๊ยตุ่ย" พุทธชาติ   พงศ์สุชาติ พิธีกรสาวสวย ขอทำบุญครั้งสุดท้ายเมื่อตนเองได้ตายแล้ว ด้วยการบริจาคร่างกาย อุทิศให้เป็นอาจารย์ใหญ่  พร้อมเชิญชวนทุกคนบริจาคร่างกาย และอวัยวะ ร่วมกับสภากาชาดไทย  เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ยังมีชวิตอยู่   หนึ่งอวัยวะของเราอาจช่วยต่อลมหายใจได้หนึ่งชีวิต  เพื่อให้เขามีโอกาสได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

อ่านรายละเอียด : https://bit.ly/2QMOmZa

แชร์