ผู้ใหญ่ในร่างเด็ก

..แม้จะเป็นเด็ก ถ้ามีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้ .. ถึงร่างจะใหญ่โตแต่โง่เขลา ก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้.. http://winne.ws/n26170

571 ผู้เข้าชม
ผู้ใหญ่ในร่างเด็ก

     ความเป็นผู้ใหญ่  ไม่ได้วัดแค่การเกิดก่อน  หรือมีร่างกายเติบใหญ่

การรู้จักกาล  รู้จักพูด  รู้จักควรไม่ควร

รู้จักให้อภัย  ไม่มีอคติลำเอียง

มีดวงปัญญาทำกิจต่างๆ  ได้สำเร็จลุล่วง

เป็นคุณสมบัติความเป็นผู้ใหญ่

     หากผู้ใหญ่  ไม่มีคุณสมบัติเช่นนี้  ก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้

แม้เด็กหากมีคุณสมบัติเหล่านี้  ก็เป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็ก

เป็นบุคคลที่น่านับถือ  เป็นบุคคลผู้ควรสรรเสริญ

เป็นบัณฑิตที่น่ายกย่อง  ตลอดกาลแสนนาน.

ผู้ใหญ่ในร่างเด็ก

ส่วนหนึ่งจากหนังสือ : ส่องธรรม ล้ำภาษิต 3

แชร์