มส.คณะสงฆ์ไทยเจริญพระพุทธมนต์ที่อาคารรัฐสภา รัฐมินนิโซตา

ส.ว.สหรัฐฯนิมนต์พระพรหมวชิรญาณคณะสงฆ์ไทยเจริญพระพุทธมนต์ที่อาคารรัฐสภารัฐมินนิโซตา http://winne.ws/n26182

496 ผู้เข้าชม
มส.คณะสงฆ์ไทยเจริญพระพุทธมนต์ที่อาคารรัฐสภา รัฐมินนิโซตา

        พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ปฎิบัติหน้าที่ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และประธานอำนวยการสร้างวัดพรหมวชิรญาณ มินนิโซตา ประุเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอตัมยตาราม, พระมหาจำเนียร จิรปญฺโญ ป.ธ.9 เจ้าอาวาสพร้อมคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดพรหมวชิรญาณ ได้รับเชิญจาก นาย Foung_Hawj (DFL) สมาชิกวุฒิสภาของรัฐมินนิโซตา Senater of Minnesota ให้เข้าไปเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาของรัฐมินนิโซตา Minnespta State House และอนุสรณ์สถานรำลึกเหตุการณ์สงครามเอเชียบูรพา

มส.คณะสงฆ์ไทยเจริญพระพุทธมนต์ที่อาคารรัฐสภา รัฐมินนิโซตา

        ในการนี้พระพรหมวชิรญาณพร้อมคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ที่ระเบียงชั้นบนของอาคารรัฐสภาและในห้องประชุมรัฐสภา และสมาชิกวุฒิได้กราบอาราธนาให้คณะพระสงฆ์ได้เจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลอุทิศให้กับผู้เสียชีวิตในสงครามเอเชียบูรพา #ที่อนุสาวรีย์รูปทรงหน่อไม้ด้วย

       การที่คณะสงฆ์ไทยและสมาชิกวุฒิสภาของรัฐมินนิโซตาได้บบกันครั้งนี้ถือเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่นซึ่งเป็นชาวเอเชียและมีเป้าหมายการทำงานเพื่อชาวเอเชีย ชาวอเมริกา และชาวโลกเหมือนกัน ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือกันทำงานในพื้นที่ต่อไป

         นาย Foung Hawj เป็นชาวลาวที่ได้อพยพมายังประเทศที่ 3 คือสหรัฐอเมริกา และได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาของรัฐมินนิโซตา ตั้งแต่ปี 2012 (พ.ศ.2555)จนถึงปัจจุบัน (ปัจจุบันในรัฐสภาของรัฐมินนิโซตามีวุฒิสมาชิก (ส.ว.) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)ที่เป็นคนเอเชีย 5 คน)

        นาย Foung Hawj ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่เคยได้อาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารอยู่ในศูนย์อพยพ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่ 3 และกล่าวขอบพระคุณพระพรหมวชิรญาณพร้อมคณะสงฆ์พร้อมคณะที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาและมาเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาให้ผู้เสียชีวิตในสงครามเอเชียบูรพา

อ่านต่อที่ บ้านเมือง

แชร์