เชิญร่วมบวชพระนานาชาติโครงการธรรมทายาทภาคพื้นยุโรปปีที่ 7

ประเทศเบลเยียม รับสมัครบุคคลชายอายุ 20 ปีขึ้นไป อุปสมบทในโครงการอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติ ภาคพื้นยุโรป รุ่นที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2562 http://winne.ws/n26183

306 ผู้เข้าชม
เชิญร่วมบวชพระนานาชาติโครงการธรรมทายาทภาคพื้นยุโรปปีที่ 7

       วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม รับสมัครบุคคลชายอายุ 20 ปีขึ้นไป อุปสมบทในโครงการอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติ ภาคพื้นยุโรป รุ่นที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวยุโรปและผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนาเข้ามาบวชศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาทิ เรื่องกฎแห่งกรรม สัมมาทิฏฐิ พุทธประวัติ ศาสนพิธี และการฝึกสมาธิ เป็นต้น 

       รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 บรรพชาและอุปสมบท ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม อบรมระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 


สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ (+32) 486362743 

email: [email protected]

อ่านต่อที่ บ้านเมือง

แชร์