จังหวัดเลย หมู่บ้านสะอาด ชุมชนเข้มแข็งสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประชาคมสังคม วัฒนธรรมอาเซียน ณ วัดโพนสูง บ้านแหล่งควาย อำเภอเมือง จังหวัดเลย http://winne.ws/n26262

1.1 พัน ผู้เข้าชม
จังหวัดเลย หมู่บ้านสะอาด ชุมชนเข้มแข็งสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
จังหวัดเลย หมู่บ้านสะอาด ชุมชนเข้มแข็งสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

        นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย พร้อมประชาชนจิตอาสา เยาวชน เยี่ยมชมกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านแหล่งควาย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะรอบหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านแหล่งควายนั้นมีการบริหารจัดการด้านขยะเป็นอย่างดี มีการทำถังขยะเปียกเพื่อย่อยสลายขยะเปียกจากครัวเรือน นับเป็นชุมชนตัวอย่างในด้านความสะอาดและการบริหารจัดการขยะ 

      ท่านผู้ว่าฯ นำคณะเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง เยี่ยมให้กำลังชาวบ้านในหมู่บ้าน และในช่วงเย็น.ได้เปิดกิจกรรมพบปะพี่น้องประชาชนบ้านแหล่งควาย ชาวบ้านแหล่งควายร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการ มีการละเล่นภายในงานวัดบรรยากาศย้อนยุคแบบไทเลยสร้างการมีส่วนร่วมกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้มาร่วมงาน เช่นการเล่นหมากเก็บ การเล่นเตย เดินไม้ต่อขา เดินกะลา มีการออกร้านจำหน่าย ขนม อาหาร ที่ทำจากชาวบ้านในพื้นที่  

       มีพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ มอบเครื่องตัดหญ้าและอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่จำนวน 3 เครื่อง และร่วมรับประทานอาหาร พาแลง กับส่วนราชการและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน ต่อด้วยกิจกรรมฉายหนังรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยและกิจกรรมในครอบครัว 

       เรื่องหมวกกันน๊อคที่ท่านผู้ว่าฯ ร่วมแสดงโดยมีข้อคิดแฝงด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกในด้านความสัมพันธ์ ความรักเอาใจใส่ในครอบครัวให้กับผู้รับชม โดยกิจกรรมนี้จะจัดต่อเนื่องเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนในแง่ของวัฒนธรรมดั้งเดิมของแต่ละพื้นที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอาซียน อีกทั้งยังร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่อีกด้วย

จังหวัดเลย หมู่บ้านสะอาด ชุมชนเข้มแข็งสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
จังหวัดเลย หมู่บ้านสะอาด ชุมชนเข้มแข็งสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

อ่านต่อที่  http://www.banmuang.co.th

แชร์