"โครงการเครือข่ายห้องเรียนสีขาว"

"โครงการเครือข่ายห้องเรียนสีขาว" กิจกรรมดีๆ สำหรับเยาวชน ในการนำเด็กแกนนำนักเรียน มาอบรมความดีสากลผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบให้คนอื่นต่อไป http://winne.ws/n26292

657 ผู้เข้าชม
"โครงการเครือข่ายห้องเรียนสีขาว"

     เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562 ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ  จัดกิจกรรมดีๆ สำหรับเยาวชน ในชื่อ "โครงการเครือข่ายห้องเรียนสีขาว"  เพื่อนำเด็กที่เป็นแกนนำ เก่งและดีจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3  จ.สุพรรณบุรี   มาเข้ารับการอบรมความดีสากลด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านฐานกิจกรรมต่าง  เช่น  ฐานทำความสะอาด  จัดระเบียบห้องเรียน   การถอดรองเท้า  การไหว้สวัสดี  เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้มีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ  เพื่อเป็นต้นแบบในการฝึกฝนตัวเองและเพื่อนๆ ในชั้นเรียนร่วมกันสร้างสร้างห้องเรียนสีขาวแห่งความดีต่อไป 

"โครงการเครือข่ายห้องเรียนสีขาว"
"โครงการเครือข่ายห้องเรียนสีขาว"
"โครงการเครือข่ายห้องเรียนสีขาว"
"โครงการเครือข่ายห้องเรียนสีขาว"

ภาพ / ข้อมูล : เฟซบุ๊ค ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS

แชร์