สมเด็จพระสังฆราช 4 นิกาย แห่งศรีลังกา ร่วมเปิดป้ายพระอุโบสถกลางน้ำ

สมเด็จพระสังฆราช 4 นิกาย แห่งศรีลังกา ร่วมพิธีเปิดป้ายสถาปนาพระอุโบสถกลางน้ำและมอบตำแหน่งพุทธศาสนคลีติศรีวิสาขาแด่ตัวแทนวัดพระธรรมกาย http://winne.ws/n26390

3.4 พัน ผู้เข้าชม
สมเด็จพระสังฆราช 4 นิกาย แห่งศรีลังกา ร่วมเปิดป้ายพระอุโบสถกลางน้ำ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระสังฆราช 4 นิกาย แห่งศรีลังกา ร่วมพิธีเปิดป้ายสถาปนาพระอุโบสถกลางน้ำและมอบตำแหน่งพุทธศาสนคลีติศรีวิสาขาแด่ตัวแทนวัดพระธรรมกาย ณ วัดศรีสัลวนาโพธิวิหาร เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา โดยมี ฯพณฯ Karu Jayasuriya ประธานรัฐสภา ท่าน Gamini Jayawickrama Perera รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนา แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และท่าน Kesera Senanayake ผู้ว่าการเมืองแคนดี้ ให้เกียรติมาร่วมในพิธี 

สมเด็จพระสังฆราช 4 นิกาย แห่งศรีลังกา ร่วมเปิดป้ายพระอุโบสถกลางน้ำ
สมเด็จพระสังฆราช 4 นิกาย แห่งศรีลังกา ร่วมเปิดป้ายพระอุโบสถกลางน้ำ
สมเด็จพระสังฆราช 4 นิกาย แห่งศรีลังกา ร่วมเปิดป้ายพระอุโบสถกลางน้ำ

ขอบคุณภาพโดย :  san, kan Sangtong, Nicepikaro, ake egg age

แชร์