แล้วแต่ศรัทธา

เรายังขาดความสามารถทั้ง 4 อย่างนี้ จึงพูดให้ผู้อื่นศรัทธาในการทำบุญได้ไม่มาก http://winne.ws/n26507

658 ผู้เข้าชม
แล้วแต่ศรัทธา

คำถาม :

      เป็นการไม่ดีใช่ไหมคะ ชวนคนอื่นเป็นกรรมการทอดผ้าป่า ทอดกฐิน แล้วบอกว่าแล้วแต่ศรัทธา ถึงเวลาเขาให้ด้วยศรัทธา 10 บาท โดยที่เขาก็เป็นกรรมการ ทำให้ลูกคิดแค้นมาก ?

หลวงพ่อ :

      โธ่...แม่คุณเอ๋ย ก็เขาศรัทธาเท่านั้น ก็ได้เท่านั้นซิคุณจะเอาอะไรหนักหนา เขามีเงินอยู่เท่านั้นเขาก็ทำได้เท่านั้น ยังดีนะที่เขาทำ หรืออีกประการหนึ่ง เขาอาจจะมีเงินเป็นล้านๆ เป็นร้อยล้านก็ได้ แต่เขาทำแค่ 10 บาท ก็แสดงว่าเรายังไม่สามารถที่จะอธิบายให้เขาซาบซึ้งถึงความจำเป็นในการทำบุญทำทาน ว่ามันจำเป็นกับชีวิตอย่างไร เงินจำนวนนั้นเอาไปทำอะไร จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างไรต่อไป

      เรายังไม่สามารถอธิบายให้เขาเข้าใจ เพราะฉะนั้นเขาก็ให้ตามกำลังศรัทธาของเขา ถ้าจะโกรธก็ต้องโกรธตัวเองว่า เรานี่ขาดปฏิสัมภิทาญาณ 4 ตั้งแต่

1. ความแตกฉานในการขยายความขยายข้อธรรมะให้พิสดาร

2. ความแตกฉานในการย่นย่อ สรุปให้เขานำไปปฏิบัติได้

3. ความแตกฉานที่จะพูดให้เข้าใจ

4. ความแตกฉานที่จะชี้แจงให้เขานำไปปฏิบัติให้ได้ผล

      เรายังขาดความสามารถทั้ง 4 อย่างนี้ จึงพูดให้ผู้อื่นศรัทธาในการทำบุญได้ไม่มาก ก็ฝึกๆกันต่อไป.

แชร์