ชิม ช้อป ใช้ ยังไม่เต็ม สามารถลงทะเบียนได้อีก 10 วัน ไม่ใช่ 10ล้านคน

ชิม ช้อป ใช้ ยังไม่เต็ม มีผู้ที่ผ่านและยืนยันตัวตนเพียงแค่ 7 ล้านคน เหลือที่ว่างอีก 3 ล้านคน ในช่วง 10 วันแรกของการลงทะเบียน http://winne.ws/n26601

1.3 พัน ผู้เข้าชม
ชิม ช้อป ใช้ ยังไม่เต็ม สามารถลงทะเบียนได้อีก 10 วัน ไม่ใช่ 10ล้านคน

       ชิม ช้อป ใช้ ยังไม่เต็ม สามารถลงทะเบียนได้อีก 10 วัน ไม่ใช่ 10ล้านคน

  

     มีผู้ที่ผ่านและยืนยันตัวตนเพียงแค่ 7 ล้านคน เหลือที่ว่างอีก 3 ล้านคน ในช่วง 10 วันแรกของการลงทะเบียนมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ ถึงมีผู้ลงทะเบียนเต็มโควต้าวันละ 1 ล้านรายทุกวัน แต่มีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านวันละประมาณ 2 แสนราย

       เมื่อลงทะเบียนเสร็จ ระบบต้องตรวจสอบข้อมูลก่อน
ประมาณ 3 วันทำการ จากนั้นจะมี sms แจ้งผลว่าผ่านหรือไม่ สาเหตุของการลงทะเบียนไม่ผ่าน คือ เลือกจังหวัดเดียวกับที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

       ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน นับเฉพาะจำนวนคนที่คุณสมบัติผ่านและได้รับเงิน 1,000 บาทแล้ว

       ตอนนี้จังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร
มีการใช้จ่าย 87 ล้านบาท รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี 48 ล้านบาท จังหวัดสมุทรปราการ 29 ล้านบาท ระยอง 20 ล้านบาท และ ปทุมธานี 20 ล้านบาท  กลุ่มที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 22-30 ปี  รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี

       เตือนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ชิม ช้อป ใช้  ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาขายสินค้าและบริการกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ  หากมีการร้องเรียน และพบว่ามีความผิดจริง จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
       ทั้งนี้ การขึ้นราคาสินค้าโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท เป็นต้น

       ระวัง! ผู้ไม่ประสงค์ดีอาสาลงทะเบียน ชิม ช้อป ใช้ อาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น กู้ซื้อรถ


ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา   :   สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แชร์