สวดมนต์ ก็ เห็นธรรม ???

การสวดมนต์มีอานิสงส์ไม่มีประมาณ แล้วสวดอย่างไรถึงจะถูกต้อง http://winne.ws/n26621

1.1 พัน ผู้เข้าชม
สวดมนต์ ก็ เห็นธรรม ???

พระท่านสอนว่า การสวดมนต์นั้นจะช่วยขจัดทุกข์โศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ที่มาเกิดกับเราและมวลมนุษยชาติทั้งหลายให้มลายหายสูญไป การสวดมนต์มีอานิสงส์ไม่มีประมาณ ดังต่อไปนี้

-         เสียงที่สวดออกมาดีจะมีอานุภาพไปไกล ใครที่ได้ยินได้ฟัง ก็จะชุ่มชื่นจิตใจเบิกบานสว่างไสว รวมไปถึงกายละเอียดที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ก็จะร่วมสวดไปพร้อม ๆ กันกับเราด้วย

-         ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ ใจเราก็จะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ บุญก็เกิดขึ้นกับตัวเรา ใจก็เป็นมงคล ปากเราก็เป็นมงคล หูเราก็เป็นมงคล ทั้งเนื้อทั้งตัวเราเป็นสิริมงคลทั้งหมด

-         วิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติ เพราะอกุศลเข้าสิงจิตทำให้เราพลาดพลั้ง คิดผิด พูดผิด ทำผิด  ก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วย หนักก็จะเป็นเบา เบาก็จะหาย จิตใจที่ขุ่นมัว ก็จะใสสว่าง

-         เสียงที่กระจายออกไปจากใจใส ๆ ที่เกิดจากความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั้น จะเชื่อมเป็นพลังใจซึ่งกันและกัน กระจายขยายเชื่อมกับบรรยากาศรอบตัว แล้วแผ่ขยายไปทุกทิศทุกทาง ไปถึงดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์  ดวงดาว จักรวาลน้อยใหญ่ต่างๆ อันไม่มีประมาณ จะเป็นกระแสคลื่นแห่งความบริสุทธิ์ ที่ขยายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ที่จะช่วยขจัดสิ่งที่เป็นมลทินที่อยู่ในบรรยากาศ

-         ทุกข์ โศก โรคภัย สิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ก็จะมลายหายสูญไป

-         ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ ความคิดเบียดเบียนกันก็จะค่อย ๆ ละลายจางหายไปเรื่อย ๆ สิ่งที่เป็นมลทินต่าง ๆ จะค่อย ๆ ถูกกลั่นแก้กันไป

สวดมนต์อย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักการ

1)     เราต้องฝึกท่องบทสวดให้จำได้จนคล่องปากขึ้นใจ

2)     ขณะสวดให้นั่งพับเพียบ พนมมือ หลับตา หรือนั่งพับเพียบไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ พนมมือ หลับตา ในท่าสำรวม

3)     เอาใจจรดไปที่ศูนย์กลางกาย คือ นึกถึงองค์พระหรือดวงธรรมใส ๆ โตใหญ่ขนาดไหนก็ได้ แล้วแต่ใจเราชอบ หากยังนึกไม่เห็น ไม่เป็นไร ให้ทำความรู้สึกว่า มีองค์พระหรือดวงธรรมใส ๆ อยู่ในกลางท้องของเรา

4)     ทำความรู้สึกเหมือนว่า เรากำลังเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า

5)     เสียงที่เปล่งออกมาให้กลั่นออกจากแหล่งบริสุทธิ์ภายใน จากองค์พระใส ๆ จากดวงธรรมใส ๆผ่านศูนย์กลางกาย หรือจำง่าย ๆ ว่าเสียงสวดมนต์นั้นได้เปล่งออกมาจากกลางท้อง แล้วค่อยออกมาที่ปากของเรา

6)     ให้เป็นเสียงที่ดังพอดี ๆ ไม่ดังในระดับเสียงตะโกน หรือไม่ค่อยเหมือนเสียงกระซิบ แต่ให้ดังในระดับที่เราได้ยินด้วยหูของเราเอง และคนข้าง ๆ ได้ยิน

7)     หมั่นสวดมนต์ด้วยจิตที่เลื่อมใสทุกๆ วัน และเวลาสวดให้สวดด้วยใจที่ชุ่มชื่นเบิกบาน ให้มีความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง

สวดมนต์อย่างถูกหลักการ ถูกหลักวิชชาอย่างนี้ จึงจะเรียกว่า สวดมนต์ก็เห็นธรรม ที่มีอานิสงส์ไม่มีประมาณ

 

ขอขอบคุณข้อมูล : วิชาการ 01, 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

ขอขอบคุณรูปภาพ : สวดมนต์

แชร์