กรมป่าไม้ เชิญร่วมกิจกรรม “วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์”นำรายได้ซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟป่า

วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์ FOREST RUN CHALLENGE “ ดูแล ผู้ ดูแล ”ทุกก้าวที่เราวิ่ง ร่วมสนับสนุน ผู้พิทักษ์ไพรส่งต่อแรงใจ ป่าไทยยั่งยืน. http://winne.ws/n26656

606 ผู้เข้าชม
กรมป่าไม้ เชิญร่วมกิจกรรม “วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์”นำรายได้ซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟป่า

       กรมป่าไม้ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์”นำรายได้ซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟป่า

        นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการ “วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันรักษาป่า โดยเฉพาะการเตรียมรับมือป้องกันไฟป่า ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี 

        เพราะเป็นสาเหตุของปัญหาหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าไม้และยังเป็นมลพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จึงจัดโครงการวิ่งการกุศลขึ้นมา เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สำหรับนำมาใช้ในภารกิจ เพื่อช่วยลดอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ไฟป่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

กรมป่าไม้ เชิญร่วมกิจกรรม “วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์”นำรายได้ซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟป่า

      โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทตามระยะทาง ได้แก่ ประเภทที่ 1 วิ่งระยะทาง 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 550 บาท ประเภทที่ 2 วิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 650 บาท และประเภทที่ 3 ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท ทั้งนี้กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ วชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และกิจกรรมครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในโครงการ “แรลลี่ / วิ่งเทรล รักษ์ป่า” ณ ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนกิจกรรมครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ในโครงการ “วิ่ง - ปั่น วันป่าไม้โลก” ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

       สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ WWW.RUNLAH.COM หรือสามารถสอบถามและติดตามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.forest-run.com และทาง facebook : วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์ 

กรมป่าไม้ เชิญร่วมกิจกรรม “วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์”นำรายได้ซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟป่า

ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา  :  เพจ วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์

แชร์