สาธุ! คณะอนุกมธ.ศึกษาพุทธและศาสนาอื่น ไหว้พระสวดมนต์ก่อนประชุมที่สภาฯ

ก่อนประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล ประธาน อาตมาได้นำคณะไหว้พระสวดมนต์ก่อนเริ่มประชุม http://winne.ws/n26735

854 ผู้เข้าชม
สาธุ! คณะอนุกมธ.ศึกษาพุทธและศาสนาอื่น ไหว้พระสวดมนต์ก่อนประชุมที่สภาฯ

       วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562   พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในฐานะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ก่อนประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล ประธาน อาตมาได้นำคณะไหว้พระสวดมนต์ก่อนเริ่มประชุม

      พระเมธีธรรมาจารย์ ได้เปิดเผยในการประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562   ว่า หลังจากได้ศึกษาทำความเข้าใจในขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของอนุกรรมาธิการเพื่อให้ตรงกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายและอื่นๆเพื่อให้เข้าใจตรงกัน ในวาระพิจารณานั้นส่วนของอาตมาได้ขอให้คณะอนุกรรมาธิการขออำนาจจากกรรมาธิการชุดใหญ่เพื่อศึกษาและเสนอต่อกรรมาธิการใน 3 เรื่องคือ 

1. ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา 

2.ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพระพุทธศาสนา และ 

3.ร่างพระราชบัญญัติแม่ชีไทย ที่ประชุมมีมติรับไปดำเนินการทั้ง 

       3 เรื่องแต่ขอพิจารณาคราวละเรื่องเพื่อจะได้สำเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

อ่านต่อที่ https://www.banmuang.co.th

แชร์