โคราช เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ ทำบุญ-ตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองเมือง 364 ปี

ทำบุญ-ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10,000 รูป ในฐานะที่เราท่านทั้งหลายเป็นคนโคราช ดังนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญให้กับบรรพบุรุษของเราแล้ว ก็จะทำให้เมืองนครราชสีมานั้นได้มีความสงบร่มเย็น มีความสามัคคีกัน http://winne.ws/n26872

688 ผู้เข้าชม
โคราช เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ ทำบุญ-ตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองเมือง 364 ปี
โคราช เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ ทำบุญ-ตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองเมือง 364 ปี

        โดยมีการจัดกิจกรรมใหญ่ 2 กิจกรรม คือ 1. การทำบุญเมืองนครราชสีมา  เพื่อต้องการปลุกจิตสำนึกให้ชาวเมืองนครราชสีมา  ได้ระลึกนึกถึงบรรพบุรุษและบุคคลที่สร้างคุณงามความดี ให้กับเมืองนครราชสีมา  ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์  10,000 รูป มาสวดมาติกาบังสุกุล -พิจารณาผ้าบังสุกุล  ทำบุญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ท้าวสุรนารี( ย่าโม)   ย่าบุญเหลือ  และ บรรพชน  ที่ได้ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน  และอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวจังหวัดนครราชสีมา  ที่มีต้นตระกูลที่ยาวนานมาที่ต้องการจะร่วมกิจกรรมทำบุญ  ได้มาจดชื่อเขียนชื่อของญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเอามาร่วมในงาน  ซึ่งภายในงานจะมีพิธีในการรับเอารายชื่อเหล่านั้น มาประกอบพิธีบังสุกุล  ซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษ   

       ส่วนกิจกรรมที่ 2 เป็นการประกอบพิธี ทำบุญ-ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน  10,000 รูป  ซึ่งเป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนา

โคราช เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ ทำบุญ-ตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองเมือง 364 ปี
โคราช เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ ทำบุญ-ตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองเมือง 364 ปี

           เมื่อมีการทำบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษแล้วก็มาร่วมกันตักรบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์   จำนวน  10,000 รูป ที่ได้อราธนามาจาก 4 จังหวัด นครชัยบุรินทร์  นั้นคือ จ.นครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงาน  ในวันเสาร์ที่ 15 ก.พ. 2563   และต่อจากนั้น ในวันที่ 23 มี.ค. 63    ก็จะมีการจัดงานวันฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี  ซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกปี  

          ดังนั้นก่อนถึงวันงานวันฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี  เราก็ได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตรให้กับบรรพชนของเราท่านทั้งหลายที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อ    เพื่อรักษาปกป้องเมืองโคราช กระทั่งได้มาเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนชาวเมืองนครราชสีมาในรุ่นหลัง  ดังนั้นเมื่อมีโอกาสแล้วจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมงานกัน  มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน  ทำบุญ-ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน  10,000 รูป  ในฐานะที่เราท่านทั้งหลายเป็นคนโคราช  ดังนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญให้กับบรรพบุรุษของเราแล้ว  ก็จะทำให้เมืองนครราชสีมานั้นได้มีความสงบร่มเย็น  มีความสามัคคีกัน  

โคราช เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ ทำบุญ-ตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองเมือง 364 ปี

อ่านต่อที่ https://www.komchadluek.net

แชร์