กรรมการขับเคลื่อนศีล 5 ร่วมบำเพ็ญกุศลศพผู้เคราะห์ร้ายโคราช

พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ได้มอบหมายให้พระสีหราชสมาจารมุนี ประธานเครือข่ายพระสงฆ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน เดินทางไปมอบปัจจัยร่วมบำเพ็ญกุศลศพแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา http://winne.ws/n26880

704 ผู้เข้าชม
กรรมการขับเคลื่อนศีล 5 ร่วมบำเพ็ญกุศลศพผู้เคราะห์ร้ายโคราช

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  และพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองประธาน ได้มอบหมายให้พระสีหราชสมาจารมุนี ประธานเครือข่ายพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5  ปฏิบัติหน้าที่ แทน เดินทางไปมอบปัจจัยร่วมบำเพ็ญกุศลศพแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวนรายละ 5,000 บาท

กรรมการขับเคลื่อนศีล 5 ร่วมบำเพ็ญกุศลศพผู้เคราะห์ร้ายโคราช
กรรมการขับเคลื่อนศีล 5 ร่วมบำเพ็ญกุศลศพผู้เคราะห์ร้ายโคราช
แชร์