ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย (COVID-19) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ ออกประกาศ ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน หรือต้องสงสัยว่าจะได้รับเชื้อ COVID-19 ห้ามเข้าเด็ดขาด http://winne.ws/n26978

365 ผู้เข้าชม
ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย (COVID-19) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

           ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย (COVID-19)               โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

          โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน อาทิ มีไข้ ไอ หอบ เจ็บคอ หรือเข้าข่ายต้องสงสัยว่าจะได้รับเชื้อ COVID-19 โปรดติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ เท่านั้น

          โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอห้ามผู้ที่มีอาการป่วยดังกล่าวเข้ามาในบริเวณของอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นอาคารที่ไว้รองรับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหากติดเชื้อ COVID-19

          ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แชร์