คณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัด และชาวบ้านที่เดือดร้อนจาก ไวรัสโควิด-19

คณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัด และชาวบ้าน จำนวน 5 ศูนย์ พร้อมมอบเงิน และมอบข้าวสารเพื่อให้ทางวัดนำไปต่อยอด http://winne.ws/n27029

2.4 พัน ผู้เข้าชม
คณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัด และชาวบ้านที่เดือดร้อนจาก ไวรัสโควิด-19

          คณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัด และชาวบ้าน จำนวน 5 ศูนย์ พร้อมมอบเงิน และมอบข้าวสารเพื่อให้ทางวัดนำไปต่อยอด


           วัดไทรงาม เขตเทศบาลนครสงขลา พระครูวิรัตธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา และคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลาได้สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก คณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลาได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัดและชาวบ้าน จำนวน 5 ศูนย์ คือ 

ศูนย์ที่ 1. วัดไทรงามตำบลบ่อยาง  

ศูนย์ที่ 2. วัดหัวป้อมในตำบลบ่อยาง 

ศูนย์ที่ 3. วัดเขาแก้วตำบลเขาลูกช้าง 

ศูนย์ที่ 4. วัดแหลมพ้อตำบลเกาะยอ 

ศูนย์ที่ 5. วัดทุ่งหวังในตำบลทุ่งหวัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 

คณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัด และชาวบ้านที่เดือดร้อนจาก ไวรัสโควิด-19

          โดยพระครูวิรัตธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลาได้มอบเงินกองทุนของคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา ให้กับศูนย์แต่ละศูนย์ จำนวน 20,000 บาท พร้อมด้วยข้าวสารศูนย์ละ 10 กระสอบในการช่วยเหลือในเบื้องต้น 

          โดยให้แต่ละศูนย์ ไปดำเนินการต่อยอด และประสานต่อ ไปหาแนวร่วมก็คือวัดในเขต ทั้ง 5 วัด ให้อำนาจให้ ดุลยพินิจเต็มที่ กับศูนย์ที่มอบหมายไปจะมีการต่อยอดดำเนินการอย่างไรจะอยู่ในอำนาจของศูนย์ มั่นใจว่าทั้ง 5ศูนย์ ทางเจ้าอาวาสท่านมีศักยภาพ มีทีมงานมีมวลชนที่จะให้การสนับสนุน ในเรื่องนี้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น นี่คือความเป็นห่วง ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ว่าจังหวัดใด อำเภอใด วัดใดมีความพร้อม ในส่วนของคณะสงฆ์ อำเภอเมืองสงขลา มีความพร้อมเต็มที่เพื่อต้องการ ที่จะช่วยเหลือ คณะสงฆ์และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 ที่เกิดขึ้นทั้งโลกอยู่ในขณะนี้ 

       

คณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัด และชาวบ้านที่เดือดร้อนจาก ไวรัสโควิด-19
คณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัด และชาวบ้านที่เดือดร้อนจาก ไวรัสโควิด-19

          โดยได้รวบรวมปัจจัยศรัทธาจากสาธุชน ข้าวสารตั้งไว้จำนวน 100 กระสอบ ในขณะนี้ ก็ได้มาร้อยกว่ากระสอบแล้ว และได้รับแรงศรัทธาจากสถานที่ต่างๆ นอกจากจะมีการมอบถวายไปตามศูนย์ละ 10 กระสอบแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็จะไปถวายวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลและในเมืองสงขลา เพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งก็ขอฝากว่า ให้ทุกคนปฏิบัติตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินของรัฐบาล และปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มแข็ง 

            พระครูวิรัตธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า วันนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยญาติโยม ในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสที่ เกิดภาวการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ ประชาชนทั้งโลกได้รับความเดือดร้อน ในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา ก็ได้ดำเนินการเปิดศูนย์เพื่อช่วยเหลือวัดช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับความลำบาก วันนี้ก็ได้ทำพิธีมอบข้าวสารและมอบปัจจัยเพื่อให้ศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้ไปช่วยเหลือวัดและได้ไปช่วยเหลือประชาชน 

            วันนี้ขอเจริญพรญาติโยม อยู่ใกล้ศูนย์ใกล้บ้าน เช่น วัดไทรงาม วัดหัวป้อมใน วัดแหลมพ้อ วัดเขาแก้ว และวัดทุ่งหวังใน โยมก็สามารถที่จะไปร่วมช่วยเหลือตามกำลังศรัทธาได้ ขอเจริญพร

คณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัด และชาวบ้านที่เดือดร้อนจาก ไวรัสโควิด-19

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์