พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตตามปกติแล้ว หลังจังหวัดยะลา มีมาตรการผ่อนปรน

พระภิกษุสงฆ์ในวัดเขตเมืองยะลา ได้เดินออกรับบิณฑบาตตามกิจของสงฆ์แล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มีประชาชนร่วมทำบุญใส่บาตรกันอย่างต่อเนื่อง http://winne.ws/n27139

3.4 พัน ผู้เข้าชม
พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตตามปกติแล้ว หลังจังหวัดยะลา มีมาตรการผ่อนปรน

       พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตตามปกติแล้ว หลังจังหวัดยะลา มีมาตรการผ่อนปรน

          วันนี้ (22 พ.ค. 63) เป็นวันแรกที่ทางจังหวัดยะลา ได้มีมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 โดยให้พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ออกรับบิณฑบาตได้ตามปกติ หลังจากจังหวัดยะลา ได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดยะลา ที่ 41/2563 เพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้พระภิกษุ สามเณร งดการออกรับบิณฑบาตในทุกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้ขยายเวลาเพิ่มจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมาตรการให้พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตตามปกตินี้ ก็จะทำควบคู่กับการเปิดให้ชาวมุสลิมละหมาดวันศุกร์ ซึ่งจะเริ่มวันนี้ในวันแรกเช่นกัน

          ขณะบรรยากาศทั่วไป พบว่าพระภิกษุสงฆ์ในวัดเขตเมืองยะลา ได้เดินออกรับบิณฑบาตตามกิจของสงฆ์แล้ว แต่จำนวนยังไม่มาก โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ขณะที่ มีประชาชนร่วมทำบุญใส่บาตรกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตตามปกติแล้ว หลังจังหวัดยะลา มีมาตรการผ่อนปรน
พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตตามปกติแล้ว หลังจังหวัดยะลา มีมาตรการผ่อนปรน
พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตตามปกติแล้ว หลังจังหวัดยะลา มีมาตรการผ่อนปรน
แชร์