กรมอนามัย แนะ 6 มาตรการหลัก สำหรับการจำหน่ายอาหาร

6 มาตรการหลัก สำหรับการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารต่างๆ http://winne.ws/n27155

645 ผู้เข้าชม
กรมอนามัย แนะ 6 มาตรการหลัก สำหรับการจำหน่ายอาหาร

       กรมอนามัย แนะ 6 มาตรการหลัก สำหรับการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารต่างๆ


1.ผู้ให้บริการต้องทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ

2.ก่อนเข้าใช้บริการสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย รวมถึงผู้ให้บริการ และผู้ประกอบการด้วย

3.มีจุดคัดกรอง ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ณ จุดบริการที่จัดไว้ ทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ

4.นั่งเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร และเว้นระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 แมตร

5.ผู้ให้บริการต้องควบคุมผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัดจนเกินไป

6.ห้าม‼️ ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร


       เจ้าของร้านและลูกค้า ควรร่วมมือกันปฏิบัติตาม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  เพจ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

กรมอนามัย แนะ 6 มาตรการหลัก สำหรับการจำหน่ายอาหาร
กรมอนามัย แนะ 6 มาตรการหลัก สำหรับการจำหน่ายอาหาร
กรมอนามัย แนะ 6 มาตรการหลัก สำหรับการจำหน่ายอาหาร
กรมอนามัย แนะ 6 มาตรการหลัก สำหรับการจำหน่ายอาหาร
กรมอนามัย แนะ 6 มาตรการหลัก สำหรับการจำหน่ายอาหาร
กรมอนามัย แนะ 6 มาตรการหลัก สำหรับการจำหน่ายอาหาร
แชร์