นั่งฟรี‼เพิ่ม 4 สถานี รถไฟฟ้ากรมป่าไม้ – วัดพระศรีฯ ถึงปลายปี 63

รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 4 สถานีต่อจากสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://winne.ws/n27178

445 ผู้เข้าชม
นั่งฟรี‼เพิ่ม 4 สถานี รถไฟฟ้ากรมป่าไม้ – วัดพระศรีฯ  ถึงปลายปี 63

       นั่งฟรี‼เพิ่ม 4 สถานี รถไฟฟ้ากรมป่าไม้ – วัดพระศรีฯ  ถึงปลายปี 63

รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 4 สถานีต่อจากสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ สถานีกรมป่าไม้ (N14) สถานีบางบัว (N15) สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) และสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17)

       ***จะเปิดให้บริการฟรีถึงปลายปี 2563***

- ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 07.00 – 09.00 น.
- ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น 16.30 – 20.00 น. วันจันทร์-ศุกร์

       ความถี่ในการให้บริการระหว่างสถานีหมอชิต และสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) จะมีระยะห่างระหว่างขบวน 4 นาที 50 วินาที

       ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.30 น.และเวลา 20.00 น. จนถึงเวลาปิดให้บริการ รวมทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ รถทุกขบวนจะวิ่งจะมีความถี่ 6 นาที 30 วินาที

       สำหรับการก่อสร้างอีก 7 สถานี ที่เหลือจนถึงสถานีคูคต คือ สถานีพหลโยธิน 59 สถานีสายหยุด สถานีสะพานใหม่ สถานี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ สถานีแยก คปอ. และสถานีคูคต คาดว่าจะเปิดให้บริการในระยะต่อไปในช่วงต้นเดือน ธ.ค. 63 ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  เพจสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แชร์