โคราชจัดโรงครัวพระราชทาน อุปนายิกา ผอ.สภากาชาดไทย

โคราชจัดโรงครัวพระราชทาน อุปนายิกาผอ.สภากาชาดไทย เริ่มแจกข้าวกล่องให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวม 10 วัน http://winne.ws/n27222

500 ผู้เข้าชม
โคราชจัดโรงครัวพระราชทาน อุปนายิกา ผอ.สภากาชาดไทย

     วันที่ 25 มิ.ย. 2563  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย “ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

โคราชจัดโรงครัวพระราชทาน อุปนายิกา ผอ.สภากาชาดไทย

          สำหรับ "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จะมีการแจกข้าวกล่องพระราชทานให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผู้ยากไร้ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา วันละ 9 ชุมชน ๆ ละ 100 กล่อง รวม 900 กล่องต่อวัน ผู้แทนอำเภอ วันละ 2 อำเภอ ๆ ละ 200 กล่อง รวม 400 กล่องต่อวัน ผู้แทนเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 2 ตำบล ๆ ละ 100 กล่อง รวม 200 กล่องต่อวัน และประชาชนทั่วไป 500 กล่องต่อวัน 

        รวมทั้งสิ้นมีการแจกข้าวกล่องพระราชทานทั้งหมด 2000 กล่องต่อวัน โดยเริ่มระหว่างในวันที่ 25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2563 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน

 

โคราชจัดโรงครัวพระราชทาน อุปนายิกา ผอ.สภากาชาดไทย

ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์