พรรษานี้ ชีวิตวิถีใหม่ ไกลเหล้า เข้าวัด

สสส.และภาคีเครือข่ายรณรงค์ให้ประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษามาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 รวมถึงเป็นกำลังใจให้งดเหล้าต่อตลอดชีวิต http://winne.ws/n27282

1.0 พัน ผู้เข้าชม
พรรษานี้ ชีวิตวิถีใหม่ ไกลเหล้า เข้าวัด

       “เข้าพรรษานี้จะไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา” เพราะหลังจากที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนจึงต้องตื่นตัวกับการหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม

       ในขณะเดียวกัน หลายคนใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเข้าวัดเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางด้านจิตใจ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือหลักชีวิตวิถีใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

           สสส.และภาคีเครือข่ายรณรงค์ให้ประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษามาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 รวมถึงเป็นกำลังใจให้งดเหล้าต่อตลอดชีวิต โดยในปีนี้รณรงค์ภายใต้แนวคิด งดเหล้าเข้าพรรษา มีสติ มีเงินเหลือ พร้อมสู้ทุกวิกฤต เพื่อช่วยให้สังคมไทยเป็นสังคมปลอดเหล้า

ที่มา https://www.facebook.com/thaihealth

แชร์