โควิดทำขยะพุ่ง อังกฤษเผย หน้ากากอนามัยก่อขยะพลาสติกมหาศาล!

หน้ากากอนามัยก่อขยะพลาสติกท่วม อังกฤษกระตุ้นภาครัฐทำให้ผู้คนหันมาใช้หน้ากากใช้ซ้ำได้มากขึ้น ทิ้งให้ถูกทาง http://winne.ws/n27416

297 ผู้เข้าชม
โควิดทำขยะพุ่ง อังกฤษเผย หน้ากากอนามัยก่อขยะพลาสติกมหาศาล!

        โควิดทำขยะพุ่ง อังกฤษเผย หน้ากากอนามัยก่อ ขยะพลาสติกมหาศาล! ตกค้างแวดล้อม-อันตรายสัตว์หนัก วอนรัฐหนุนผู้คนใช้หน้ากากใช้ซ้ำ เก็บ แยก ทิ้งให้ลงถัง

          หน้ากากอนามัยก่อขยะพลาสติกท่วม อังกฤษกระตุ้นภาครัฐทำให้ผู้คนหันมาใช้หน้ากากใช้ซ้ำได้มากขึ้น ทิ้งให้ถูกทาง

         เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หน้ากากอนามันกลายมาเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนทั่วโลกต้องใส่ในที่สาธารณะ แต่ดูเหมือนว่ามันจะทำให้เกิดปริมาณขยะมหาศาล ที่กำลังเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

           Liberal Democrats เผยว่าหน้ากากพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งนั้นสร้างขยะพลาสติกมหาศาล และไม่ควรใช้นอกเหนือจากความจำเป็นในสถานพยาบาล

           ด้าน Green Party ต้องการให้รัฐมนตรีพยายามผลักดันให้สื่อมีส่วนร่วมในการช่วยนำเสนอในการเปลี่ยนมาใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้ซ้ำได้แทน

           หน้ากากอนามัยแบบที่เราใช้นี้เป็นวัสดุพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำมากขึ้นในช่วงนี้และอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าที่กินมัน หรือติดกับดักเข้าไป

           รัฐบาลสหราชอาณาจักรเผยว่ากำลังพยายามตรวจสอบหนทางที่จะทำให้หน้ากาก PPE สามารถใช้ซ้ำในหนทางที่ปลอดภัย

           ทางการของอังกฤษได้ออกคำแนะนำทางการว่าควรใส่หน้ากากแบบใช้ซ้ำได้ และซักได้ หากเป็นไปได้ โดยแนะนำว่า หน้ากากแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนั้น ส่วนใหญ่เป็นพลาสติก ซึ่งควรแยกใส่ถุงทิ้ง และทิ้งให้ลงถัง

            นอกจากนี้ทางการได้แนะนำว่าไม่ควรใส่ในถังรีไซเคิล เนื่องจากมันรีไซเคิลไม่ได้ในสถานที่รีไซเคิลปกติ เก็บกลับมาแยกที่บ้านหากหาถังทิ้งไม่ได้

          โดยกลุ่มอาสาเก็บขยะในอังกฤษได้พบว่าขยะหน้ากากมีปริมาณมหาศาลมาก

           Liberal Democrats ได้เรียกร้องให้ภาครัฐกระตุ้นผู้คนให้ใช้หน้ากากใช้ซ้ำได้มากกว่านี้ และให้คำแนะนำให้การทำความสะอาด

          จึงขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันหยุดเชื้อ รักษาสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ไปพร้อมกันด้วยการ

         1. ลดสร้างขยะเพิ่มด้วยการใช้หน้ากากผ้า ซักใช้ซ้ำได้

         2. แยกขยะหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งก่อนทิ้งให้ "ลงถัง" เพื่อลดอันตรายจากเชื้อต่อเจ้าหน้าที่ และเพื่อการจัดการที่ถูกวิธี ปลอดภัย

    สิ่งที่ควรแยก

       หน้ากากอนามัย กระดาษชำระ ถุงมือสัมผัสสิ่งของ

    วิธีการแยก

       - พับ มัด หน้ากาก ให้ส่วนที่สัมผัสกับใบหน้า สารคัดหลั่ง ฝอยละอองน้ำลายอยู่ด้านใน เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

       -ใส่ถุงใสที่สามารถมองเห็นได้ ถ้าเป็นถุงทึบให้เขียนบนถุงให้ชัดเจน และมัดมิดชิดก่อนทิ้ง

       - ล้างมือทุกครั้งหลังทิ้งหน้ากากอนามัย


ที่มา https://www.facebook.com/environman.th

แชร์