ปภ. เตือนผู้ขับขี่ หลีกเลี่ยง 6 พฤติกรรมเสี่ยง‼ ต่อการขาดสมาธิในการขับรถ

กิจกรรมที่ทำให้ ขาดสมาธิในขณะขับรถเพราะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ http://winne.ws/n27440

407 ผู้เข้าชม
ปภ. เตือนผู้ขับขี่ หลีกเลี่ยง 6 พฤติกรรมเสี่ยง‼ ต่อการขาดสมาธิในการขับรถ

        "นายชยพล ธิติศักดิ์" อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า การประกอบกิจกรรมที่ทำให้ ขาดสมาธิในขณะขับรถเพราะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

       โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอเตือนกิจกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิในการขับรถ ดังนี้

       1) ไม่ควรรับประทานอาหารขณะขับรถ เพราะทำให้ผู้ขับขี่เหลือมือจับพวงพวงมาลัยเพียงข้างเดียว จึงส่งผลต่อการบังคับทิศทางและประสิทธิภาพในการขับรถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ผู้ขับรถควรรับประทานอาหารก่อนออกเดินทางหรือจอดพักรับประทานอาหารในบริเวณที่ปลอดภัย

      2) หลีกเลี่ยงการแต่งหน้าในช่วงที่สภาพการจราจรติดขัดหรือรถจอดติดสัญญาณไฟ ส่งผลต่อสมาธิของผู้ขับขี่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

      3) ไม่ควรดูโทรทัศน์ระหว่างขับรถ เพราะแสงสว่าง เสียง และภาพที่เคลื่อนไหวจะดึงดูดผู้ขับขี่ให้ละสายตาจากเส้นทาง อาจรบกวนสมาธิในการขับรถของผู้ขับขี่ ถึงแม้ผู้ขับขี่จะไม่ได้ดูโทรทัศน์ แต่การเปลี่ยนช่อง ปรับเพิ่มหรือลดเสียงก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

      4) ขณะขับรถไม่ควรโน้มตัว และละสายตาจากเส้นทาง เพื่อค้นหาหรือก้มเก็บสิ่งของ เพราะจะทำให้ขาดสมาธิในการขับรถ จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

          5) การตั้งข้อมูลเส้นทางผ่านระบบนำทาง GPS ควรตั้งจุดหมายการเดินทาง และวางแผนเลือกใช้เส้นทางให้เรียบร้อยก่อนออกรถ

         6) ไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เพราะผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์มือถือจะต้องละสายตาดูโทรศัพท์พิมพ์ข้อความ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถ และการตอบสนองต่อเหตุเหตุฉุกเฉินช้าลง จึงไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทันท่วงที หากต้องสนทนาทางโทรศัพท์ควรใช้อุปกรณ์เสริม อาทิ แฮนด์ฟรี บลูทูธ หรือจอดรถในที่ปลอดภัยแล้วค่อยพิมพ์ข้อความสนทนาทางโทรศัพท์

ที่มา https://www.facebook.com/chiangmainews

แชร์