เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวพิเศษ ล็อตแรก ต.ค.นี้

เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวพิเศษ ล็อตแรก ต.ค.นี้ สธ.ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระลอกสอง http://winne.ws/n27445

312 ผู้เข้าชม
เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวพิเศษ ล็อตแรก ต.ค.นี้

       เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวพิเศษ ล็อตแรก ต.ค.นี้ สธ.ย้ำ มาตรการรัดกุม ไม่เสี่ยงโควิด-19 ระลอกสอง


       น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรัดกุม เช่น

       1. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

       2. ทำประกันสุขภาพประกันโควิด-19 ตามข้อกำหนดของรัฐบาล

       3. แจ้งข้อมูลกับบริษัทผู้ประสานงานก่อนการเดินทาง ทั้งโปรแกรมการเดินทางและกำหนดการที่อยู่ในประเทศไทย ผลการตรวจโควิด-19 ตั๋วเครื่องบินทั้งมาและกลับ

       4. ลงนามในหนังสือยินยอมยืนยันการปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐบาลไทยกำหนด ฯลฯ โดยเมื่อเดินทางถึงไทยแล้ว จะต้องมีการกักตัว 14 วัน


เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวพิเศษ ล็อตแรก ต.ค.นี้

คุณสมบัตินักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa) ดังนี้

       1.เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย

       2.ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย และตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน (ALSQ)

       3.หลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay)


       เริ่มให้ นักท่องเที่ยว กลุ่มนี้เดินทางเข้าประเทศได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 สัปดาห์ละ 100-300 คน ประมาณ 1,200 คน/เดือน และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศประมาณ 1,200 ล้านบาท/เดือน

       ผู้ที่สนใจให้แจ้งความจำนงต่อบริษัทตัวแทนของ ททท.ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยในรูปแบบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa)ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  : เพจ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์