จ.ตรัง เชิญชวนเที่ยวชมงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563

อบจ.ตรัง เชิญชวนเที่ยวชมงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 18 พร้อมมาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 http://winne.ws/n27456

507 ผู้เข้าชม
จ.ตรัง เชิญชวนเที่ยวชมงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563

       อบจ.ตรัง เชิญชวนเที่ยวชมงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 18 พร้อมมาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19


       นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3-11 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานเรือพระ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) โดยในปีนี้มีเรือพระจากวัดต่าง ๆ ทั้ง 10 อำเภอ เข้าร่วมงานกว่า 82 วัด


        โดยภายในงานได้มีการเตรียมมาตรการดูแลป้องกันการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

       1.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมงานหรือกิจกรรม 

       2. จัดให้มีกรวยระยะห่างในการนั่งหรือยืนอย่างน้อย 1 เมตร ในพื้นที่ที่มีการจัดงาน 

       3. จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 

       4.จัดให้มีมาตรการคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่จะร่วมงานหรือกิจกรรม จำนวน 9 จุด (ใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแสดงผลบนจอภาพ จำนวน 1 จุด และใช้เครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 3 จุด) โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา เข้าร่วมงานหรือกิจกรรม และติดสัญลักษณ์การคัดกรองผ่าน 

       5. จัดให้มีการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และ 

       6. จัดให้มีการควบคุมทางเข้าและออก และให้ผู้ร่วมงานลงทะเบียนก่อนเข้างานและออกจากสถานที่ และให้มีการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ"

        ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีลากพระเกิดขึ้นเมื่อปี 2544 โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกับอำเภอเมืองตรัง สมัยที่นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อดีตนายอำเภอเมืองตรัง ในครั้งแรกมีเรือพระเข้าร่วม 18 วัด โดยจัดงานที่บริเวณศาลากลางจังหวัดตรัง ต่อมาเมื่อมีจำนวนเรือพระเพิ่มขึ้น จึงได้เปลี่ยนมาจัดงานที่ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง เพื่อให้ประชาชนเดินทางมาร่วมงานและทำบุญกับวัดต่างๆ ที่นำเรือพระมาร่วมงานประเพณีลากพระ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

จ.ตรัง เชิญชวนเที่ยวชมงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563
แชร์