ญี่ปุ่นเล็งผ่อนปรน 12 ประเทศเสี่ยงโควิดต่ำ รวม "ไทย" อนุญาตเดินทางเข้าประเทศ

หากการพิจารณาดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ จะทำให้ 12 ประเทศและดินแดนนี้พ้นจากประเทศใน "ระดับ 3" ที่แนะนำให้ยกเลิกการเดินทาง มาอยู่ใน "ระดับ 2" หรือแนะนำให้ยกเว้นการเดินทางมายังญี่ปุ่นถ้าไม่จำเป็น http://winne.ws/n27481

225 ผู้เข้าชม
ญี่ปุ่นเล็งผ่อนปรน 12 ประเทศเสี่ยงโควิดต่ำ รวม "ไทย" อนุญาตเดินทางเข้าประเทศ

         กระทรงการต่างประเทศญี่ปุ่น กำลังพิจารณาผ่อนปรนมาตรการห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศแก่ 12 ประเทศและดินแดนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในระดับต่ำ

         หากการพิจารณาดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ จะทำให้ 12 ประเทศและดินแดนนี้พ้นจากประเทศใน "ระดับ 3" ที่แนะนำให้ยกเลิกการเดินทาง มาอยู่ใน "ระดับ 2" หรือแนะนำให้ยกเว้นการเดินทางมายังญี่ปุ่นถ้าไม่จำเป็น

         12 ประเทศและดินแดนดังกล่าว คือ เกาหลีใต้, จีน, ไต้หวัน, ไทย, นิวซีแลนด์, บรูไน, มาเก๊า, มาเลเซีย , เวียดนาม, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย และฮ่องกง

          หากประเทศใดอยู่ในระดับ 2 จะไม่ถูกพนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นปฏิเสธให้เข้าประเทศเหมือนกับระดับ 3 ไม่ใช่แค่นั้นรัฐบาลญี่ปุ่นยังมีแผนการยกเว้นการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส (พีซีอาร์) เมื่อเดินทางเข้าญี่ปุ่นให้กับผู้ที่มีสัญชาติของประเทศระดับ 2 ด้วย 

ที่มา https://www.sanook.com/

แชร์