โรงงานเยื่อกระดาษสหรัฐฯ แปลงฟางข้าวเหลือทิ้ง เป็นภาชนะกระดาษกรีน! ลดเผา ลดขยะ

โรงงานเยื่อกระดาษสหรัฐฯ แปลงฟางข้าวเหลือทิ้ง เป็นภาชนะกระดาษกรีน! ลดเผา ลดขยะ ลดมลพิษ สร้างรายได้เกษตรกร สร้างงาน http://winne.ws/n27493

540 ผู้เข้าชม
โรงงานเยื่อกระดาษสหรัฐฯ แปลงฟางข้าวเหลือทิ้ง เป็นภาชนะกระดาษกรีน! ลดเผา ลดขยะ

        เป็นภาชนะกระดาษกรีน! ลดเผา ลดขยะ ลดมลพิษ สร้างรายได้เกษตรกร สร้างงาน

         โรงงานผลิตเยื่อไม้ใช้ฟางเหลือทิ้งจากเกษตรกรผลิตธัญพืช เพื่อทำกระดาษ จาน แก้ว โดยไม่ใช่ไม้จากต้นไม้ พวกเขาลดมลพิษโดยการใช้ขยะจากเกษตรกรรม แทนที่จะเผามัน และสร้างอาชีพให้ชุมชน ดีต่อทั้งคน ดีต่อทั้งโลก

        โรงงานผลิตเยื่อไม้ในสหรัฐอเมริกา ซื้อฟางเหลือทิ้งจากเกษตรกรและนำผลิตเยื่อไม้ เป็นผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ที่ย่อยสลายได้

         โดยได้ช่วยลดมลพิษจากฟาร์มด้วย เนื่องจากโดยปกติแล้วการจัดการเศษเหล่านี้นั้นเป็นการเผา หรือวิธีอื่นๆซึ่งไม่ยั่งยืนเท่าไหร่นัก ส่งผลกระทบต่ออากาศ และดิน

          โรงเยื่อกระดาษนี้ทำให้ฟาร์มธัญพืชนี้ยั่งยืนมากขึ้น และสร้างรายได้ให้ชาวสวนเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย

ที่มา https://www.facebook.com/environman.th

แชร์