คณะวิศวฯจุฬา จับมือพันธมิตร ต่อยอด Sensor for All ตรวจวัดอากาศให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

โครงการ Sensor for All พัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 และทดลองติดตั้ง ในพื้นที่โดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน 3 ปีนี้ตั้งเป้าขยายให้ได้มากกว่า 500 จุดครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ http://winne.ws/n27533

770 ผู้เข้าชม
คณะวิศวฯจุฬา จับมือพันธมิตร ต่อยอด Sensor for All ตรวจวัดอากาศให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

       คณะวิศวฯจุฬา จับมือพันธมิตร ต่อยอด Sensor for All ตรวจวัดอากาศให้ครอบคลุมทั่วประเทศ


       ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการ Sensor for All เกิดจากความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISDA การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) การเคหะแห่งชาติ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในการดำเนินการขยายเครือข่ายเซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

       โครงการ Sensor for All ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 และทดลองติดตั้ง ในพื้นที่โดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนในปีนี้เป็นปีที่ 3 ปีนี้ตั้งเป้าขยายให้ได้มากกว่า 500 จุดครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

คณะวิศวฯจุฬา จับมือพันธมิตร ต่อยอด Sensor for All ตรวจวัดอากาศให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

       นอกจาก การพัฒนาระบบวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ฝุ่นล่วงหน้า ด้วยการสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทแอด วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)แล้ว ยังจะได้พัฒนาระบบแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับขยายผลไปสู่การ สร้างการรับรู้ร่วมกับการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบหนังสือ บอร์ดเกม และอีกหลากหลายช่องทาง

คณะวิศวฯจุฬา จับมือพันธมิตร ต่อยอด Sensor for All ตรวจวัดอากาศให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูลข่าว  :  เพจ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์