พุทธศาสนิกชนจังหวัดเลย ร่วมทำบุญ โครงการ "ทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธฯ"

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตรตาม โครงการ"ทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธและอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย" http://winne.ws/n27559

1.1 พัน ผู้เข้าชม
พุทธศาสนิกชนจังหวัดเลย ร่วมทำบุญ โครงการ "ทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธฯ"
พุทธศาสนิกชนจังหวัดเลย ร่วมทำบุญ โครงการ "ทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธฯ"

          พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธและอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย

         ที่บริเวณหน้าจวน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนัก ในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย ตลอดจน มีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วย ผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป     

          ด้านอำเภอด่านซ้าย นำโดย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วย ปลัดอาวุโส เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลด่านซ้าย และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ ณ บริเวณหน้าลานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย      

         

พุทธศาสนิกชนจังหวัดเลย ร่วมทำบุญ โครงการ "ทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธฯ"

          ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมเมืองคุณธรรม ตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAI LOEI 4.0) "Integrity" (เลย เมืองแห่งคุณธรรม) และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอด่านซ้าย เมืองคุณธรรม และเป็นการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีลห้า ในการปฏิบัติบูชา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของท้องถิ่น   

พุทธศาสนิกชนจังหวัดเลย ร่วมทำบุญ โครงการ "ทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธฯ"
พุทธศาสนิกชนจังหวัดเลย ร่วมทำบุญ โครงการ "ทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธฯ"

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์