ร่วมรณรงค์ป้องกัน การแพร่ระบาดโควิด-19

ร่วมรณรงค์ป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ถ้าจำเป็นต้องใช้รถโดยสาร แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรทำดังนี้ http://winne.ws/n27587

145 ผู้เข้าชม
ร่วมรณรงค์ป้องกัน การแพร่ระบาดโควิด-19

ที่มา https://www.thaihealth.or.th/

แชร์