ตรวจโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงฟรี1-15 พ.ค.นี้ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ วันละ 1000 คน

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.คร.) แจ้งแผนการปฏิบัติงานค้นหาโรคโควิด 19 เชิงรุก ตรวจกลุ่มเสี่ยงฟรี รับ walk in วันละ 1000 คน http://winne.ws/n27757

108 ผู้เข้าชม
ตรวจโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงฟรี1-15 พ.ค.นี้ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ วันละ 1000 คน

ตรวจโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงฟรี1-15 พ.ค.นี้ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ รับ walk in วันละ 1000 คน


       สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.คร.) แจ้งแผนการปฏิบัติงานค้นหาโรคโควิด 19 เชิงรุก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ในประชาชนกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 และผู้ไปในสถานที่เสี่ยง โดยกำหนดปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 - 15 พ.ค.64 ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ (อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)


        รับ walk in วันละ 1000 คน แจกบัตรคิวหน้างานช่วงเช้ารอบเดียวจนกว่าจะหมด​ เริ่มแจกบัตรคิว 7.30 น.


 คิวที่ 1-500 เริ่ม SWAB รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น.

 คิวที่ 501-1000 เริ่ม SWAB รอบบ่าย เวลา 13.00 - 15:00 น.

เพื่อลดความแออัดให้มา SWAB ตามเวลาที่กำหนด


สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน และปากกา (ส่วนตัว)

*** หากท่านมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 หรือไปในสถานที่เสี่ยง แนะนำขอให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล ***


อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  เพจ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์