วัดพระธรรมกายมอบอุปกรณ์จัดทำเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 70 ชุด

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ มอบอุปกรณ์จัดทำเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 70 ชุด สบทบเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามบึงยี่โถ (Community Isolation) http://winne.ws/n27896

1.3 พัน ผู้เข้าชม
วัดพระธรรมกายมอบอุปกรณ์จัดทำเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 70 ชุด

วันนี้ (วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564) เวลา 10.00 น. พระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้แทนวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วย คุณองอาจ ธรรมนิทา ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมส่งมอบอุปกรณ์จัดทำเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 70 ชุด สบทบเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามบึงยี่โถ (Community Isolation)

โดยคุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ มอบหมายให้ คุณคำปาน สอนบุญ รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ, คุณประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ, คุณมานพ เกิดแดง ปลัดเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ และคณะ ร่วมรับมอบ

ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ (Sport Complex) เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ตรงข้ามศูนย์การแพทย์บึงยี่โถ คลอง 4) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แชร์