ไทยร่วมใจประกาศคิวนัดใหม่ สำหรับผู้ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด 19-23 มิ.ย.

"ไทยร่วมใจ" แจ้งคิวนัดใหม่ ผู้ที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด 19-23 มิ.ย. ส่วนคิวนัดตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. เป็นต้นไป จะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ให้ทราบทันทีหลังได้รับจัดสรรวัคซีนแล้ว http://winne.ws/n27924

447 ผู้เข้าชม
ไทยร่วมใจประกาศคิวนัดใหม่ สำหรับผู้ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด 19-23 มิ.ย.ภาพจาก pixabay.com

กทม. ได้รับวัคซีนจำนวน 5 แสนโดส และได้ดำเนินการฉีดให้กับประชาชนกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ขึ้นไป เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนไว้เดินทางเข้ารับการฉีดต่อเนื่อง แต่มีผู้สูงอายุบางกลุ่มได้ลงทะเบียนไว้กับโครงการอื่น จึงส่งผลให้ขณะนี้โควตาวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุในโครงการไทยร่วมใจเหลือ หากผู้สูงอายุคนใดยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนสามารถลงทะเบียนได้ที่โครงการไทยร่วมใจได้ทันที

ส่วนประชาชนกลุ่มอายุ 18-59 ปี ที่ลงทะเบียนและมีคิวฉีดวัคซีนเดิมระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย. 64 ให้เข้าฉีดได้ตามวันนัดใหม่ คือ 22-26 ก.ค. 64 นี้ ส่วนผู้ที่มีคิวนัดเดิมตั้งแต่ 24 มิ.ย. 64 เป็นต้นไปให้รอแจ้งนัดหมายใหม่อีกครั้งหลังได้รับการจัดสรรวัคซีนเข้ามาเพิ่ม

ไทยร่วมใจประกาศคิวนัดใหม่ สำหรับผู้ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด 19-23 มิ.ย.
แชร์