รฟท. ประกาศหยุดให้บริการเดินรถโดยสารชั่วคราว 158 เส้นทาง

การรถไฟฯ จึงขอแจ้งปรับการให้บริการขบวนรถโดยสารชั่วคราว จำนวน 158 ขบวน จากช่วงเวลาปกติที่ให้บริการ 236 ขบวนต่อวัน เหลือ 78 ขบวนต่อวัน โดยยังคงให้บริการเดินรถขบวนรถเชิงพาณิชย์ http://winne.ws/n27940

445 ผู้เข้าชม
รฟท. ประกาศหยุดให้บริการเดินรถโดยสารชั่วคราว 158 เส้นทาง

       รฟท. ประกาศหยุดให้บริการเดินรถโดยสารชั่วคราว 158 เส้นทาง

       นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศของ ศบค. ในการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีข้อกำหนดให้ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 13 จังหวัด พร้อมขอให้ประชาชนงดการเดินทางข้ามพื้นที่และออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น รวมถึงให้ระบบขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการช่วงเวลา 21.00 น.- 04.00 น. 

        การรถไฟฯ จึงขอแจ้งปรับการให้บริการขบวนรถโดยสารชั่วคราว จำนวน 158 ขบวน จากช่วงเวลาปกติที่ให้บริการ 236 ขบวนต่อวัน เหลือ 78 ขบวนต่อวัน โดยยังคงให้บริการเดินรถขบวนรถเชิงพาณิชย์ หรือรถระยะไกล จำนวน 8 ขบวน แบ่งเป็นสายเหนือ 2 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน สายใต้ 2 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม หรือวิ่งรถระยะสั้นจำนวน 70 ขบวน แบ่งเป็นสายเหนือ จำนวน 16 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14 ขบวน สายใต้ จำนวน 14 ขบวน สายตะวันออก จำนวน 14 ขบวน และสายมหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย จำนวน 12 ขบวน ทั้งนี้จะหยุดให้บริการไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

         สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารในช่วงดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์