วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ 500 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนครสวรรค์

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้แก่ประชาชน ในเขตอำเภอท่าตะโก อำเภอเมือง อำเภอลาดยาว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 500 ครัวเรือน http://winne.ws/n28251

1.8 พัน ผู้เข้าชม
วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ 500 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนครสวรรค์

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. พระยงยุทธ ฐานสโร ประธานสงฆ์ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์นำคณะสงฆ์ กัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค์ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้แก่ประชาชน ในเขตอำเภอท่าตะโก อำเภอเมือง อำเภอลาดยาว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 500 ครัวเรือน ขณะนี้ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ เริ่มมีระดับน้ำลดลง ใกล้จะกลับไปสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอโกรกพระ

ด้านพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายกล่าวว่า ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 8 ต.ค. 2564 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยส่งมอบผ่านประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแล้ว 12 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร ลพบุรี สุโขทัย ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น ตาก สิงห์บุรี ชัยนาท และสระบุรี รวม 11,800 ชุด

ขอบคุณข้อมูล สำนักสื่อสารองค์กร

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ 500 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนครสวรรค์
วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ 500 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนครสวรรค์
แชร์