‘ทิพานัน’ชวนผู้ประกันตนม.33-ม.39 ตรวจสุขภาพฟรี14รายการ ‘ใส่ฟันปลอม’ก็เบิกได้

‘ทิพานัน’ ชวนผู้ประกันตน ม.33-ม.39 ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ พร้อมแจ้งข่าวดี ‘ใส่ฟันปลอม’ ก็เบิกได้ ปลื้มรัฐบาลใส่ใจดูแลประชาชน เข้าถึงบริการด้านสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน - ลูกจ้าง http://winne.ws/n28435

229 ผู้เข้าชม
‘ทิพานัน’ชวนผู้ประกันตนม.33-ม.39 ตรวจสุขภาพฟรี14รายการ ‘ใส่ฟันปลอม’ก็เบิกได้

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า สุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานและลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เมื่อมีร่างกายที่แข็งแรง การทำงานก็จะดีไปด้วย ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ในส่วนของผู้ใช้แรงงานและลูกจ้างสถานประกอบการนั้น ได้กำชับให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมดูแลสุขภาพเชิงรุก เน้นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและการป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพ เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย การเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ 14 รายการฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อค้นหาโรค และเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทำงานและโรคที่ไม่เนื่องจากการทำงาน ทั้งการตรวจร่างกายตามระบบและการตรวจสารเคมีในเลือด ประกอบด้วย การตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจไขมันในเส้นเลือด ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ ตรวจการทำงานของไต ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองการได้ยิน การตรวจเต้านม การตรวจตา ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะ นอกจากนี้ยังได้สิทธิประโยชน์ทำฟันฟรีกรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนและผ่าฟันคุด สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน 900 บาทต่อปี กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน จำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 จำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,000 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม

ขอบคุณเนื้อหา เดลินิวส์

แชร์