“ที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง” สำหรับคนไร้บ้าน

สสส. ร่วมภาคีเครือข่ายออกแบบโครงการ “ที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง” โดยคนไร้บ้านต้องสมทบค่าเช่าร่วมกับโครงการฯ ในสัดส่วน 60:60 ของค่าเช่าห้อง http://winne.ws/n28940

181 ผู้เข้าชม
“ที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง” สำหรับคนไร้บ้าน

สสส. ร่วมภาคีเครือข่ายเดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง หลังดำเนินการ 2 รุ่นสำเร็จ

     นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนกรสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดบริการที่อยู่อาศัยและความช่วยเหลือฉุกเฉินบนฐานการมีส่วนร่วมของคนไร้บ้าน หรือโครงการ “ที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง” ว่า จากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้พบกลุ่มคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 30 หรือประมาณ 4,000 คนทั่วประเทศ จำนวนนี้ราว 1,400 คน อยู่ในพื้นที่ กทม. ส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มเปราะบาง ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและครอบครัว มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่มีปัญหาสุขภาพจิตทำร้ายผู้อื่นในที่สาธารณะ จึงเห็นศักยภาพกลุ่มเปราะบางนี้ว่าหากได้รับโอกาสจะสามารถส่งกลับเข้าครอบครัวและสังคมได้

      สสส. จึงได้ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วยกันออกแบบโครงการ “ที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง” โดยคนไร้บ้านต้องสมทบค่าเช่าร่วมกับโครงการฯ ในสัดส่วน 60:60 ของค่าเช่าห้อง เดือนละ 2,000 บาท โดยส่วนที่เพิ่มมาร้อยละ 20 ของการสมทบจาก 2 ฝ่าย จะนำเข้าเป็นกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มด้านอื่นๆ ต่อไป

     โครงการที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง ดำเนินการมาแล้ว รุ่นแรก 30 คน รุ่นที่ 2 อีก 20 คน และรุ่น 3 จะเพิ่มอีก 10 คน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถคืนคนกลุ่มเปราะบางนี้กลับเข้าบ้านได้โดยที่ทั้งหมดยังสามารถจ่ายเงินสมทบรายเดือนได้โดยไม่มีปัญหาขาดส่ง สะท้อนว่าคนไร้บ้านมีศักยภาพหากได้โอกาสและการสนับสนุนขอบคุณภาพและข้อมูล  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์