นักวิจัยจีนศึกษา 'ผลิตอาหารปลา' จากก๊าซไอเสียอุตสาหกรรม

โปรตีนก๊าซหนึ่งคาร์บอนมีศักยภาพสำหรับนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ โดยมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนสภาพสูง http://winne.ws/n29000

244 ผู้เข้าชม

นักวิจัยจีนศึกษา 'ผลิตอาหารปลา' จากก๊าซไอเสียอุตสาหกรรม


     คณะนักวิจัยจีนได้ตรวจสอบการประยุกต์ใช้และพัฒนาศักยภาพก๊าซไอเสียทางอุตสาหกรรม เพื่อนำมาใช้ผลิตโปรตีนที่เป็นอาหารสัตว์น้ำ


     บทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารรีวิวส์ อิน อควาคัลเจอร์ (Reviews in Aquaculture) เมื่อไม่นานมานี้ ระบุว่าการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่รวดเร็วจำเป็นต้องเพิ่มการให้อาหารสัตว์น้ำอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันมักใช้เหยื่อเป็นปลาขนาดเล็กที่จับได้ตามธรรมชาติ ทว่ามีความไม่ยั่งยืน ราคาแพง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า


     โปรตีนก๊าซหนึ่งคาร์บอน (C1GP) ถูกผลิตขึ้นผ่านกระบวนการหมักจุลินทรีย์เฉพาะบางชนิด โดยใช้สารตั้งต้นจากก๊าซไอเสียทางอุตสาหกรรมที่มีคาร์บอน 1 อะตอม เช่น มีเทน เมทานอล คาร์บอนมอนอกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลา ที่ดิน น้ำ และทรัพยากรต่างๆ ลดก๊าซเรือนกระจกและของเสีย รวมถึงเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืน


     คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยอาหารสัตว์ สังกัดสถาบันบัณฑิตเกษตรศาสตร์แห่งชาติจีน และสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพเชิงอุตสาหกรรมเทียนจิน สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ได้นำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดเกี่ยวกับจุลินทรีย์ เทคโนโลยีการผลิตโปรตีน โภชนาการ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก๊าซที่ประกอบด้วยคาร์บอน 1 อะตอมเป็นสารตั้งต้น และการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าในอาหารสัตว์น้ำ


     บรรดาผู้เชี่ยวชาญสรุปวิธีการแยกและเก็บคาร์บอนและไนโตรเจนของก๊าซทั่วไปที่มีคาร์บอน 1 อะตอม และตรวจสอบประเภทของก๊าซด้วย


     ทั้งนี้ คณะนักวิจัยกล่าวว่าโปรตีนก๊าซหนึ่งคาร์บอนมีศักยภาพสำหรับนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ โดยมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนสภาพสูง สามารถปรับใช้ในวงกว้าง และมีสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์อ่านข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ : www.xinhuathai.com

นักวิจัยจีนศึกษา 'ผลิตอาหารปลา' จากก๊าซไอเสียอุตสาหกรรม
แชร์