มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ 7-9 สิงหาคม นี้

มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญรองรับสังคมสูงวัย http://winne.ws/n29086

5.5 พัน ผู้เข้าชม
มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ 7-9 สิงหาคม นี้

     มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญรองรับสังคมสูงวัย


       สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ จะจัดงานมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ การประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ The 4th Thailand Elderly Health Service Forum 2023 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

       โดยธีมงานในปีนี้คือ Aging in Place: The Meanings of Aging in Place เพื่อร่วมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนภาคประชาสังคม ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ในบริบทของสังคมไทย


       ภายในงานมีกิจกรรมออกบูธนิทรรศการวิชาการและการให้บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เช่น การคัดกรองความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ตรวจสุขภาพตาในผู้สูงอายุ บริการทำสปาเปลือกตา การอัลตร้าซาวด์หลอดใหญ่ที่คอ บริการคัดกรองโรคผิวหนัง 

     การตรวจสุขภาพสำหรับวัยทำงานก่อนเกษียณ บริการตรวจสุขภาพเท้า ตลอดจน บูธนิทรรศการจากองค์การเภสัชกรรม บูธกิจกรรมจาก สสส. บูธให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและการออม ตลอดจนบูธนิทรรศการด้านสุขภาพผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข อาทิ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


       นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การเสวนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุระดับประเทศ ทั้งด้านสุขภาพ นโยบาย สังคม ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กฎหมาย การเงิน และการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์