เมืองคานิยาบาส ประเทศเนปาล ศึกษาดูงาน "หลักสูตร 5 ห้องชีวิต เนรมิตรนิสัย "

เทศบาลเมืองคานิยาบาส ประเทศเนปาลศึกษาดูงานห้องเรียนต้นแบบ ที่โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสาม http://winne.ws/n29097

3.8 พัน ผู้เข้าชม
เมืองคานิยาบาส ประเทศเนปาล ศึกษาดูงาน "หลักสูตร 5 ห้องชีวิต เนรมิตรนิสัย "

       เทศบาลเมืองคานิยาบาสประเทศเนปาลศึกษาดูงานห้องเรียนต้นแบบ ที่โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสาม       วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม มอบหมายให้นางทุเรียน ปุ่นพิทักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองคานิยาบาส (Khaniyabas Rural) ประเทศเนปาล เพื่อศึกษาดูงานห้องเรียนต้นแบบ การเรียนการสอน "หลักสูตร 5 ห้องชีวิต เนรมิตรนิสัย " ของโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสาม

     

เมืองคานิยาบาส ประเทศเนปาล ศึกษาดูงาน "หลักสูตร 5 ห้องชีวิต เนรมิตรนิสัย "

       

       สำหรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ประกอบด้วย นายเซคเค แมน ตามัง รองประธานคณะกรรมการบริหาร “ เคนิยาบาส- รูเริล- เมอนิซิพาลิตี” นายนาบาราจ เชรษฐา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายลีลา แมน ทาแมง ประธานคณะอนุกรรมการและโฆษก นายโซนัม ทาแมง ประธานคณะอนุกรรมการ นายราบิน กุมาร ทาแมง ประธานคณะอนุกรรมการ นายปุชคัล เชรษฐา (Puskal Shrestha )ผู้บริหารฝ่ายเกษตร และวางแผน นายริจัล ราเจช เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนและสารสนเทศ นายโกปี มาหาจัน (ล่าม) พร้อมคณะผู้ดูแล จากศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมมัสถาลิ รวม 16 ท่าน

  

เมืองคานิยาบาส ประเทศเนปาล ศึกษาดูงาน "หลักสูตร 5 ห้องชีวิต เนรมิตรนิสัย "

       การนี้ เทศบาลเมืองคานิยาบาส ประเทศเนปาล ได้ให้ความสนใจในเรื่องความดีสากล 5 ประการ จึงได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ศึกษาดูงานมายังศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล โดยมีพระอาจารย์ถาวร ถาวโร ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติธัมมัสถาลิ จึงประสานยัง อบต.คลองสาม และได้เมตตาผู้นำคณะดังกล่าวมาดูงานที่โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสาม เพื่อให้เทศบาลเมืองคานิยาบาส ประเทศเนปาล นำแนวทางไปประกอบการ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศเนปาลต่อไป

เมืองคานิยาบาส ประเทศเนปาล ศึกษาดูงาน "หลักสูตร 5 ห้องชีวิต เนรมิตรนิสัย "

       

       สำหรับ "หลักสูตร 5 ห้องชีวิต เนรมิตรนิสัย " ของโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสาม เป็นนโยบายหลักของท่าน รศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้รู้จักฝึกนิสัยดี ผ่านกิจกรรมพื้นฐานที่สามารถปฏิบัติได้ทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียน ด้วยบทฝึกกิจกรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ได้แก่ ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องน้ำ ห้องอาหาร และห้องแต่งตัว ซึ่งนอกจากการศึกษาตำราเรียนแล้ว โรงเรียน อบต.คลองสาม ได้เน้นเรื่องการฝึกนิสัยดี โดยใช้หลักสูตรดังกล่าวมาประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กได้เป็นทั้งเด็กเก่งและดีไปพร้อม ๆ กันด้วย.

เมืองคานิยาบาส ประเทศเนปาล ศึกษาดูงาน "หลักสูตร 5 ห้องชีวิต เนรมิตรนิสัย "

ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สยามรัฐ

แชร์